Wtorek, 13 kwietnia
Przemysław, Ida, Marcin, Hermenegilda, Artemona, Justyna

Retransmisja XXVI sesji Rady Gminy

06.03.2021 05:03:00 PAN 0 1999

Laskowa. W piątek, 26 lutego, w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Laskowa za 2020 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 roku. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2021 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2021 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2021 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Laskowa i zwrotu części tej opłaty. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/177/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
14. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2020 rok. 
15. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2020 rok oraz planów pracy tych komisji na 2021 rok: 
1) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2020 r., 
2) przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 r., 
3) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2020 r., 
4) przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2021 r., 
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego za 2020 r., 
6) przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na 2021 r., 
7) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r., 
8) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r., 
9) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 r., 
10) przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r. 
16. Wolne wnioski. 
17. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in