Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Retransmisja sesji Rady Gminy 

18.01.2022 00:07:00 PAN 0 1386

Dobra. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXXVI sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się wczoraj.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dobra. 
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu; 
- nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Skrzydlańska, gmina Dobra z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną; 
- przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Dobra na 2022 rok; przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra. 
7. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXXIV/21 z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz Protokołu Nr XXXV/21 z obrad XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2021 r. 
8. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dobra.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in