Wtorek, 07 lipca
Benedykt, Cyryl, Metody, Estera, Kira, Rudolf

Retransmisja sesji Rady Gminy Tymbark

20.05.2019 05:15:00 PAN 0 1235

Tymbark. W czwartek odbyła się VI w tej kadencji sesja Rady Gminy Tymbark. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.Porządek VI Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Wystąpienie zaproszonych gości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zamieściu do gminnego zasobu nieruchomości.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 r.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypracowanie stanowiska na temat podwyżek pensji dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej „Do Smotrów” dz. ewid. nr 460 w miejscowości Piekiełko.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o naprawę odcinka drogi gminnej dz. ewid. nr 1151 przy włączeniu do drogi krajowej w miejscowości Podłopień.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi rolnej dz. ewid. nr 2281 w miejscowości Podłopień.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wymierzenie przez geodetę, poszerzenie i utwardzenie odcinka drogi dz. ewid. nr 602 w miejscowości Podłopień.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozbudowę sieci wodociągowej do działek ewid. nr 704/2, 704/3 oraz nieruchomości nr 243 w Podłopieniu.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o budowę drogi nr 2522 „Jakubówka” w miejscowości Podłopień.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej „Brodkówka” w Zamieściu.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej „Zapałówka” w miejscowości Zawadka.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont drogi gminnej na osiedlach „Rola” i „Kucówka” w miejscowości Podłopień.

 25. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018-2020 za 2018 rok.

 26. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tymbark za 2018 rok.

 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 28. Wolne wnioski.

 29. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in