Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Retransmisja IV sesji Rady Gminy Słopnice

16.02.2019 20:33:00 PAN 1 1931

Słopnice. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z IV sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się w piątek.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Nowy Sącz, dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego Gminy Słopnice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest w roku 2019 w Gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tymbark.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słopnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Słopnice.
 11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in