Czwartek, 01 października
Danuta, Remigiusz, Teresa, Igor, Helojza

Retransmisja IV sesji Rady Gminy Limanowa

23.02.2019 06:02:00 PAN 0 2099

Limanowa. W czwartek odbyła się IV sesja Rady Gminy Limanowa. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji uczestniczyli radni, sołtysi, wójt Jan Skrzekut, jego zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, jak również zaproszeni goście: Wojciech Włodarczyk z Zarządu Powiatu Limanowskiego, radny powiatu limanowskiego Stefan Hutek oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

W trakcie posiedzenia wójt Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 nr III/30/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r.; zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.; określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne; przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne; zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2019 r.; ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Limanowa.


(
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in