Piątek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Rekordowy nabór - w małopolskiej policji pierwszy raz od 30 lat nie ma wakatów

30.12.2019 16:50:00 PAN 13 7172

Po dzisiejszym naborze (133 osoby) małopolska Policja nie ma już wolnych etatów. Brak nieobsadzonych policyjnych stanowisk to sytuacja wyjątkowa, bo mająca miejsce pierwszy raz w historii małopolskiego garnizonu. Osiągnięcie poziomu 100 % zatrudnienia to wynik przeprowadzenia szeregu przedsięwzięć i atrakcyjności służby w naszych szeregach. Nowo przyjętym policjantom życzymy satysfakcji ze służby i wielu sukcesów zawodowych.

Dziś przyjęto do służby w małopolskiej policji 133 osoby. To szósty nabór w tym roku w województwie małopolskim. W sumie w 2019 roku przyjęto do służby 504 nowych policjantów. - Bieżący rok jest rekordowy pod tym względem w porównaniu do ostatnich ośmiu lat (kiedy przyjmowano średnio 300 osób rocznie). Nadto, od  ostatnich trzydziestu lat nie było takiej sytuacji, by na koniec roku wszystkie etaty były obsadzone (np. przez ostatnie dziesięć lat liczba wakatów na koniec roku wynosiła nawet około 200 czy 300 etatów) - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. 

Podania o przyjęcie do małopolskiej policji złożyło w tym roku ponad 1500 osób – przyjęto co trzecią. Nowi policjanci (30% to kobiety) to głównie osoby w wieku 21-30 lat (69%) z wykształceniem średnim (w tym absolwenci klas mundurowych), ale także absolwenci uczelni wyższych, a wśród nich m.in. psycholog, biolog, chemik, biotechnolog, matematyk, analityk, pielęgniarz czy specjaliści z dziedziny germanistyki, mechatroniki, energetyki i logistyki. W wielu przypadkach ich wykształcenie może być wykorzystane z uwagi na szerokie spektrum realizowanych w policji zadań. To nie tylko „drogówka”, służba patrolowo-interwencyjna, zabezpieczanie przebiegów zgromadzeń, rozpraw, ochrona obiektów dyplomatycznych, konwoje przestępców. To także prowadzenie i analiza spraw kryminalnych, również z zakresu przestępstw gospodarczych, przestępstw dotyczących ochrony środowiska czy popełnianych w cyberprzestrzeni, jak również zwalczanie przestępczości narkotykowej, samochodowej czy wśród pseudokibiców. W zależności od zakresu przeszkolenia, do zadań policjantów może należeć także zabezpieczanie śladów na miejscach przestępstw i prowadzenie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

- Komórka ds. doboru permanentnie przyjmuje dokumenty od kandydatów, którzy chcą rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne. Ale do służby w policji mogą być przyjęte tylko osoby o odpowiednich predyspozycjach. Dlatego procedura doboru jest czasochłonna (trwa nawet 4 miesiące), skomplikowana i nie należy do łatwych. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny „Multiselect” (który zdaje tylko połowa kandydatów na tym etapie), rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie danych w rejestrach - podaje małopolska policja. - Po przejściu selekcji kandydat jest przyjmowany do służby, otrzymuje mundur, a podczas uroczystego ślubowania prowadzonego zgodnie z policyjnym ceremoniałem legitymację policyjną – to często chwila bardzo emocjonująca dla naszych nowych kolegów oraz ich rodzin. Następnie świeżo upieczeni kandydaci trafiają na półroczne przeszkolenie do jednej ze szkół policyjnych na terenie kraju. Po tym kursie podstawowym odbywają trzymiesięczna adaptację zawodową pełniąc służbę patrolową i biorąc udział w różnych zabezpieczeniach. Po adaptacji policjanci wracają do macierzystych jednostek (prawie połowa dziś przyjętych zostanie w Krakowie).

Jak podkreśla kierownictwo małopolskiego garnizonu, stuprocentowe zatrudnienie, jakie dziś osiągnięto, to wynik szeregu przedsięwzięć jakie prowadzono w KWP w Krakowie w ostatnich latach. Dobór jest prowadzony bowiem nie tylko w komendzie wojewódzkiej, ale także w niektórych jednostkach terenowych, tj. w sześciu komendach miejskich/powiatowych.  W 2020 roku w każdej komendzie miejskiej/powiatowej ma być możliwość złożenia podania i przeprowadzenia wstępnego etapu kwalifikacji. 

Małopolska policja stale współpracuje z klasami mundurowymi w całym województwie, organizuje dni otwarte (np. Dzień Otwarty „Poznaj nas! II Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2019” zorganizowany dla 860 uczniów klas mundurowych z całej Małopolski oraz ich nauczycieli). Współpracuje także z uczelniami wyższymi prowadzącymi kierunki z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

W KWP w Krakowie utworzono specjalistyczną komórkę zajmującą się tylko doborem. Komórka ta na bieżąco monitoruje proces rekrutacji i podejmuje działania promocyjne. Systematycznie prowadzi także badania ewaluacyjne wśród nowych policjantów. Jak się okazuje, informację o doborze i zachętę do służby czerpią głównie od znajomych osób z policyjnego środowiska (43 %) i z Internetu (39%) - na co składają się także medialne informacje o pracy i sukcesach Policji. Natomiast jako główny powód wstąpienia do służby wskazują oni stabilność zatrudnienia i interesującą, ciekawą pracę.

Jeśli chodzi o zarobki nowo przyjętych policjantów, to w przypadku osób do 26. roku życia, otrzymują one uposażenie bez potrącenia składek na podatek dochodowy. Taki policjant po ukończeniu kursu podstawowego otrzymuje „na rękę” około 3500 zł. (Z dniem 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie funkcjonariusza wzrosło przeciętnie o 655 złotych brutto na etat, a kolejna podwyżka przewidziana jest od 1 stycznia 2020 roku).

Dziś w małopolskiej policji pracuje 7951 policjantów. 45% z nich to funkcjonariusze ze stażem służby od 4 do 15 lat, a 38 % to policjanci ze stażem od 16 lat wzwyż. Około 5200 mundurowych pełni służbę w pionie prewencji – to komórki patrolowo-interwencyjne, dzielnicowi, przewodnicy psów, „drogówka”, „konwojówka”, itd. Natomiast około 2300 policjantów pracuje w pionie kryminalnym - to policjanci operacyjni i „dochodzeniowcy” pracujący w wydziałach do walki z przestępczością przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, przestępczością gospodarczą, to także specjaliści od cyberprzestępstw, czy technicy kryminalistyki.

(Źródło/fot.: KWP Kraków)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in