Czwartek, 04 marca
Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Łucja, Adrianna, Wacław

Radny złożył skargę do WSA na bezczynność przewodniczącego

16.08.2016 08:07:59 PAN 45 11175

Skargę na bezczynność przewodniczącego Rady Powiatu skierował do WSA Stanisław Nieczarowski. Radny zarzuca Tomaszowi Krupińskiemu, że mimo upływu czasu nie chce skierować pod głosowanie wniosku o odwołanie starosty Jana Puchały w związku z jego niezgodnym z prawem członkostwem w radzie nadzorczej jednej ze spółek Tauronu.

Jak już informowaliśmy, w czerwcu Stanisław Nieczarowski wystosował do przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Krupińskiego wniosek o usunięcie naruszenia prawa, poprzez poddanie pod głosowanie odwołanie Jana Puchały z pełnionej funkcji Starosty Limanowskiego w związku z naruszeniem przez niego zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki kapitałowej Tauron Ekoserwis. O sprawie pisaliśmy tutaj.
Przewodniczący Tomasz Krupiński zapowiedział, że nada sprawie bieg. Wcześniej informował radnych, że sprawa członkostwa starosty w radzie nadzorczej spółki Tauronu miała być konsultowana z Mirosławem Chrapustą, dyrektorem wydziału prawnego i nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – obaj mieli stwierdzić, że sytuacja ta „nie spowodowała kolizji prawnej pełnienia funkcji starosty z członkostwem w radzie nadzorczej spółki” i że owo członkostwo nie zostało „skonsumowane”.
Pismo wzywające przewodniczącego rady do usunięcia naruszenia prawa zostało złożone przez Stanisława Nieczarowskiego prawie dwa miesiące temu. Radny otrzymał odpowiedź od Tomasza Krupińskiego, w którym został poinformowany że wspomniane kwestie „staną się przedmiotem obrad i oceny Rady Powiatu na najbliższej sesji”. Ta, jak się dowiedzieliśmy, ma mieć miejsce we wrześniu.
- Obawiając się upłynięcia zachowanych prawem terminów, nie mogąc doczekać się „najbliższej sesji”, skierowałem tę sprawę do rozstrzygnięcia przez upoważnione organy państwa - mówi Stanisław Nieczarowski.
W minionym tygodniu radny skierował skargę na bezczynności przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego Tomasza Krupińskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Stanisław Nieczarowski wnosi o zobowiązanie organu pierwszej instancji (przewodniczącego rady) do poddania pod głosowanie konieczności odwołania starosty Jana Puchały z pełnionej funkcji w terminie niezwłocznym, względnie w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi akt.

Kontrowersyjną i niejasną sprawę członkostwa starosty Jana Puchały w radzie nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis szeroko opisywaliśmy na łamach portalu, m.in. tutaj.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in