Czwartek, 08 grudnia
Maria, Światozar, Klemens, Makary, Romaryk, Delfina

Radny proponuje zmiany w działaniu parkingu

02.10.2022 05:13:00 PAN 9 5702

Limanowa. W przygotowaniu jest zarządzenie w sprawie nowych opłat na wielopoziomowym parkingu św. Krzysztofa w Limanowej. Radny Janusz Kądziołka proponuje włodarzom samorządu nowe rozwiązania – m.in. abonament okolicznościowy dla uczestników uroczystości w pobliskim kościele.

Na koniec sierpnia do władz miasta Limanowa radny Janusz Kądziołka skierował interpelację dotyczącą zmian w funkcjonowaniu parkingu św. Krzysztofa. 

Pierwsza propozycja to rozważenie możliwości wjazdu na parking bez żadnych opłat na 10 minut. Radny zaproponował także rozważenie wprowadzenia na parkingu św. Krzysztofa tzw. abonamentu okolicznościowego. Chodzi o jednodniową opłatę, umożliwiającej wjazd na parking określonej liczby samochodów. 

- Byłoby to duże ułatwienie przy uroczystościach takich jak ślub czy pogrzeb – uzasadnia radny Janusz Kądziołka. 

Z odpowiedzi udzielonej przez zastępcę burmistrza Wacława Zonia wynika, że przygotowywane jest zarządzenie w sprawie opłat na parkingu św. Krzysztofa, a włodarze samorządu „postarają się” uwzględnić sugestie radnego. 

Parking św. Krzysztofa przy ul. ks. Łazarskiego w Limanowej otwarto w połowie marca 2021 roku. Budowa parkingu to jedno z zadań, na realizację których dotację z RPO w łącznej wysokości 13,7 mln zł otrzymało miasto Limanowa. Inwestycję wykonano na działkach nr 388 i 380/3 przy ul. ks. Łazarskiego, w miejscu dawnego parkingu św. Krzysztofa, administrowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj” prowadziła firma RUKO, która w przetargu rozpisanym przez władze miasta złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 9 mln 960 tys. zł.

W sierpniu miasto podsumowało drugi kwartał 2022 roku pod kątem funkcjonowania parkingu św. Krzysztofa, znajdującego się w pobliżu limanowskiej bazyliki. Koszt obsługi kredytu wyniósł ponad 88 tys. zł, a koszty wynagrodzeń za II kwartał 2022 opiewały na kwotę 42 tys. zł; kolejną pozycją pod względem wydatków były koszty energii elektrycznej w wysokości blisko 28 tys. zł. Do tego należy doliczyć jeszcze usługi teleinformatyczne, koszty ochrony obiektu, wody i kanalizacji oraz inne, takie jak koszty materiałów, wyposażenia, odzieży i środków czystości. W sumie drugi kwartał zamknął się kosztami w wysokości blisko 164 tys. zł brutto. Samorząd podsumował też wpływy. Jak się okazuje, najwyższe odnotowano w kwietniu tego roku – wyniosły one 37 466,50 zł. Znacznie gorszy pod tym względem był maj, który przyniósł jedynie 26 488 zł. Wynik nieco poprawił się w czerwcu, gdy suma wpływów wyniosła 30 577,50 zł. Ogółem za okres od początku kwietnia do końca czerwca nowy parking wielopoziomowy przy ul. Łazarskiego przyniósł wpływy z tytułu opłat za postój pojazdów w wysokości 94 532 zł. Suma przychodów, po uwzględnieniu wysokości kosztów bieżących, daje stratę w wysokości 66 257,58 zł.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in