Sobota, 21 maja
Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Radni sprzeciwiają się rozszerzeniu strefy ochronnej

22.01.2022 00:25:00 PAN 5 3306

Kamienica/Szczawa. Rada Gminy Kamienica w drodze rezolucji zgłosiła sprzeciw wobec planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088. Konsekwencją proponowanych zmian jest rozszerzenie strefy ochronnej na całej długości rzeki Kamienica.

- Wyrażamy głębokie zaniepokojenie oraz sprzeciw wobec planowanego poszerzenia strefy ochronnej obszaru Natura 2000 w biegu rzeki Kamienica na jej całej długości, przechodzącej przez gminę Kamienica w miejscowościach Szczawa i Kamienica - wskazują radni. - Obszary te stanowią jeden z oczywistych walorów przyrodniczych naszej gminy. Jesteśmy świadomi, że należy o nie dbać w poszanowaniu zasad i reguł przyjętych dla tego rodzaju obszarów. Niemniej jednak są to także tereny, gdzie gmina Kamienica w swojej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 -26 wprowadziła wiele zadań inwestycyjnych bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego - podkreślają. 

W treści rezolucji jako “szczególnie ważne tereny” wymieniono obszar w centrum Kamienicy przy rzece w otoczeniu zespołu pałacowo dworskiego oraz terenów rekreacyjnych „Saturn” są ujęte w planie do poszerzenia pod obszary ochronne; podobnie w Szczawie od mostu „Chlipały” do osiedla Bukówki jest “znaczna część terenów zaplanowanych w strategicznych działaniach gminy pod tereny, które mają ożywić rozwój turystyczno – uzdrowiskowy, a tym samym rozwój gospodarczy całej gminy Kamienica”. 

- Nie możemy zgodzić się na poszerzenie obszarów ochronnych w centrach miejscowości Kamienica i Szczawa, gdyż to spowoduje dalsze spowolnienie rozwoju naszej gminy i ogólny marazm i stagnację. Uważamy, że obecne obszary ochronne są wystarczające dla ochrony cennych dóbr przyrodniczych i w żaden sposób nie poprawią założonych celów ochronnych. Jako samorząd nie możemy zgodzić się na tak dalece idącą ingerencję w tereny, od których w znacznej mierze zależy kreowanie rozwoju i przyszłość naszej gminy - czytamy w rezolucji.

Przedstawiając powyższą argumentację radni wyrazili sprzeciw wobec przedstawionych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie propozycji poszerzenia strefy Natura 2000 i wnieśli o ograniczenie tych terenów do „obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088” które funkcjonują obecnie i nie naruszają istotnie interesów prywatnych właścicieli terenów sąsiednich przylegających do tego obszaru. 

- Dotychczasowa granica strefy Natura 2000 w obszarze gminy Kamienica jest wystarczającym dla prowadzonych zadań ochronnych a jej dalsze poszerzenie nie wniesie żadnych dalszych wymiernych korzyści względem ochrony środowiska na tym terenie - dodają radni.

(Fot.: Jerzy Opioła/Wikipedia)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in