Wtorek, 07 lutego
Ryszard, Teodor, Romuald, Roman, Wilhelmina

'Dzień Języka Ojczystego' w bibliotece

27.02.2015 23:58:46 PAN 1 7158

Męcina. Wykład o znaczeniu języka ojczystego jako dziedzictwa kulturowego oraz prezentacje artystów ludowych na temat ich wkładu kultywowanie lokalnego języka i rodzimej twórczości literackiej, a wszystko to w miłej atmosferze – tak wyglądał „Dzień Języka Ojczystego” w bibliotece w Męcinie.

W minioną środę w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcinie odbyło się spotkanie pisarzy i poetów Gminy Limanowa z okazji Dnia Języka Ojczystego. Na spotkanie przybyli mieszkańcy Męciny i Pisarzowej. Obecna była również bibliotekarka Teresa Frączek oraz Maria Trzupek.

Wśród zaproszonych gości byli: Maria Chudy z Pisarzowej, poetka która gromadzi i spisuje dzieje miejscowości, by zachować je dla następnych pokoleń; Michalina Gawlik – mieszkanka Męciny, dokumentuje najstarszą wiedzę o Męcinie, autorka licznych publikacji poświęconych tej miejscowości, które ukazują się od wielu lat w lokalnej gazecie „Skibowy Kamień”; Ryszard Jabłoński – mieszkaniec Męciny, autor licznych wierszy o tematyce religijnej oraz poświęconych Janowi Pawłowi II; Bolesław Kochański – mieszkaniec Męciny, poeta, malarz, rzeźbiarz, muzyk, który przybył na spotkanie z żoną Izabellą oraz Stanisław Ptaszek – mieszkaniec Pasierbca, gawędziarz, bajarz, który w swym życiu i artystycznej twórczości wykazuje troskę o zachowanie rodzinnej kultury. Wielokrotnie uczestniczył z sukcesami w „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie.

Wykład o znaczeniu języka ojczystego jako dziedzictwa kulturowego wygłosiła mgr Marta Smoleń – nauczycielka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej. Zwróciła uwagę na wielką rolę języka ojczystego, który stanowi o tożsamości Polaków i przez wiele lat niewoli był niejako bronią, której używali pisarze, by zachęcić rodaków do walki. W atmosferę spotkania wprowadziła wszystkich wymownym cytatem, który niejako streszcza sedno obchodzonej uroczystości: Słowa można tłumaczyć na wiele języków, ale ich prawdziwa wartość może być wypowiedziana tylko w jednym… ojczystym.

- Marta Smoleń podkreśliła, że rola języka ojczystego jest nieoceniona, gdyż zawiera w sobie i opisuje całą skarbnicę kultury i dziedzictwo przodków. Prelegentka ukazała rolę, jaką odegrał język polski przez wszystkie lata niewoli, okupacji, podbojów. Był on niejako orężem w walce, którego bez przelewu krwi używali poeci i pisarze, zagrzewając do walki i tworząc dzieła ku pokrzepieniu serc. Każdy z nas jest odpowiedzialny za rodzimy język, jego kształt, rozwój i poprawność - informuje biblioteka.

Następnie głos zabrali artyści, którzy zaprezentowali swój dorobek literacki i wkład w kultywowanie lokalnego języka i rodzimej twórczości literackiej. Michalina Gawlik przedstawiła postać Jadwigi Gostkowskiej – Męcinianki, która znacząco przysłużyła się do wzbogacenia zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Ponadto przedstawiła dokumenty podziału ziem przez Krzeszów, właścicieli Męciny, oraz odczytała notatkę o budowie drogi w Męcinie z 1856 roku. Pani Gawlik przeczytała także fragment z „Księgi Złoczyńców” z więzienia w Nowym Wiśniczu z 1620 roku. Przytoczone teksty miały na celu zwrócenie uwagi na bogatą historię wsi Męcina, zachowane na jej temat dokumenty traktujące o zwyczajach, tradycjach i kulturze ludowej.

Następnie swoją twórczość zaprezentowała Maria Chudy, która w wierszowanym utworze literackim opisała mieszkańców Pisarzowej i najważniejsze zabytki kultury. Swoje wiersze zaprezentował także Bolesław Kochański, czerpiący toposy z prozy życia codziennego oraz Ryszard Jabłoński, dla którego inspiracją poetycką jest przede wszystkim tematyka religijna. Na koniec głos zabrał Stanisław Ptaszek, który opowiedział o swojej fascynacji gwarą i dawnymi obrzędami, kultywowanymi z dziada pradziada. Zaprezentował przybyłym jedną ze swoich gawęd traktującą o dawnych zwyczajach wielkopostnych i wielkanocnych.

- Spotkanie przebiegało w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, było bogate w treść i stanowiło piękny wyraz dbałości o język ojczysty, który kształtuje naszą tożsamość i bogactwo narodowe. W dobie globalizacji, kiedy spłaszczeniu ulegają środki wyrazu, modne stają się zapożyczenia obcojęzyczne, skróty myślowe i neologizmy, Dzień Języka Ojczystego nabiera dużego znaczenia i jest okazją do uczczenia polskiego dziedzictwa literackiego - dodają gminni bibliotekarze.

Na zakończenie gminni pisarze oraz prelegentka otrzymali podziękowania za udział w spotkaniu i wkład w rozwój lokalnej kultury. Oprawę muzyczną zapewnił zespół z Pisarzowej w składzie: Łucja Szubryt, Piotr Szubryt i Bogusław Górski. Uczestnicy spotkania mogli degustować pyszne kanapki, które przygotowała Klaudia Krzyżak. Organizatorzy kierują również wyrazy wdzięczności dla OSP, która udostępniła pomieszczenie na potrzeby spotkania.

Całość wykładu Marty Smoleń można przeczytać tutaj.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in