Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

PSP organizowała szkolenia dla druhów

16.01.2022 00:20:00 PAN 0 1603

Limanowa. W roku 2021 w KP PSP Limanowa zorganizowano i przeprowadzono 11 szkoleń dla członków OSP z terenu powiatu limanowskiego, które rozpoczęło 394, a ukończyło 356 słuchaczy.

W minionym roku przeprowadzono cztery edycje szkolenia podstawowego dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (szkolenie ukończyły 133 osoby, w tym z jednostek KSRG – 86 osób,  z pozostałych jednostek – 47 osób), trzy edycje szkolenia kierowców - konserwatorów (szkolenie ukończyło 110 ratowników OSP, w tym z  jednostek KSRG – 66 osób, z pozostałych jednostek  – 44 osoby) oraz cztery edycje szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (zakres teoretyczny i praktyczny) - szkolenie ukończyło 113 ratowników OSP z  jednostek KSRG.

Łączna liczba strażaków-ratowników OSP spełniających wymagania formalne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tj. wiek do 65 roku życia, aktualne badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenie pożarnicze) to na koniec grudnia br. 1628 druhów (1142 – KSRG, 486 – jednostki pozostałe). 

- Podniesienie poziomu merytorycznego zajęć, jak również atrakcyjności kursów jest jednym z głównych priorytetów kierownictwa Komendy Powiatowej PSP Limanowa - podkreśla st. kpt. Marcin Kulig, naczelnik wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych. Pomimo występujących w minionym roku ze względu na pandemię koronawirusa utrudnień, udało się przeprowadzić, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznych, 11 edycji szkoleń na dwóch poziomach.  

- W zgodnej ocenie zarówno uczestników szkoleń, funkcyjnych jednostek OSP jak również wykładowców/instruktorów, w ostatnim roku udało się utrzymać wysoki poziom zajęć. Stać się to mogło dzięki zaangażowaniu finansowemu Starostwa jak również wsparciu następujących organizacji i firm: jednostki OSP w Łososinie Górnej, która otworzyła swój poligon dla słuchaczy szkoleń podstawowych oraz salę wykładową w budynku strażnicy na potrzeby egzaminów, właściciela firmy MIDREW udostępniającego terenu pod ww. poligon, klubu LKS „Płomień” oraz właściciela Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku udostępniającego na potrzeby ćwiczeń wraki pojazdów - zaznacza KP PSP. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in