Wtorek, 07 lutego
Ryszard, Teodor, Romuald, Roman, Wilhelmina

Przetarg ogłoszony. Komunikacja do końca lutego

08.12.2022 00:30:00 PAN 14 6889

Limanowa. Urząd Miasta Limanowa ogłosił przetarg na wybór operatora, czyli firmy, która będzie zajmowała realizacją przewozów w ramach publicznej komunikacji miejskiej.

Przypomnijmy, że włodarze samorządu przewidywali, że kursy miejskiej komunikacji publicznej będą mogły ruszyć pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku. Wiosną 2021 roku mówiło się o czerwcu, a później o końcu września. Niestety, żaden z terminów nie sprawdził się.

Przedmiotem ogłoszonego właśnie zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych pięcioma nowymi autobusami będącymi własnością miasta w okresie 4 lat. - Jeśli zostaną złożone oferty, to linia powinna zostać uruchomiona do końca lutego - zapowiedział wiceburmistrz Wacław Zoń.

Jak wyjaśnił zastępca burmistrza Limanowej, miasto musi założyć więcej czasu na przygotowania po rozstrzygnięciu postępowania, gdyż konieczne będą szkolenia kierowców – nie tylko z obsługi autobusów, ale również z obsługi systemów (sprzedaży biletów, informacji pasażerskiej itp.).

W postępowaniu zapisano termin na składanie ofert, który upływa w dniu 9 stycznia. Propozycje przedsiębiorców będą oceniane pod kątem ceny wynagrodzenia ryczałtowego za 1 kilometr przebiegu (znaczenie – 60%) oraz długości deklarowanego okresu niezmienności ceny (znaczenie – 40%). Minimalny okres niezmienności ceny wynosi 6 miesięcy, a maksymalny - 12 miesięcy.

Przy dokonywaniu wyceny firmy muszą uwzględnić łącznie wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług przewozowych w komunikacji miejskiej, w szczególności: ubezpieczenie OC i AC autobusów, badań technicznych, kosztów zakupu paliwa, wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń społecznych  utrzymania bazy transportowej i całego wymaganego zaplecza technicznego.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane na określonych przez samorząd trasach według „ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy” na dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia umowy na inne linie, również poza teren miasta Limanowa, po tych samych stawkach za 1 km. Planowana szacunkowa liczba kilometrów w okresie świadczenia usługi wynosi 721 tys. Planowane godziny kursowania autobusów: w dni powszednie od 6:00 do 23:00, a w soboty, niedziele i święta od 6:30 do 19:30.

Wśród obowiązków wykonawcy będzie m.in. prowadzenie w autobusach sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zapewnienie należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów, pełnienie codziennego nadzoru nad pracą kierowców, stanem technicznym autobusów oraz punktualnością wyjazdów autobusów na trasy, zapewnienie pojazdu zastępczego w przypadku okresowego wycofania z eksploatacji autobusu (przeglądy, remonty itp.), udzielanie przez kierowców pomocy osobom niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu do i z autobusu – umożliwienie korzystania z podestu, klimatyzowania przestrzeni pasażerskiej przy temperaturze przekraczającej 23 st. C oraz ogrzewanie przy temperaturze poniżej 5 st. C na zewnątrz pojazdu, oświetlanie wnętrza autobusów po zmroku i przy niedostatecznej widoczności, uzyskanie uzgodnień na korzystanie z przystanków, załatwianie we własnym zakresie wszelkich skarg i reklamacji pasażerów w zakresie świadczonych usług.

Zakładana jest również współpraca kierowców zatrudnianych przez operatora z kontrolerami miejskimi. Kierowca zobowiązany będzie zatrzymać autobus na znak dany przez kontrolera, w czasie kontroli kierowca może otworzyć drzwi autobusu za zezwoleniem kontrolera, w sytuacjach wyjątkowych zobowiązany jest udzielić pomocy kontrolerom, a na ich żądanie także zatrzymać autobus lub dojechać do najbliższego komisariatu policji.

W dokumentacji przetargowej miasto opublikowało przykładowy rozkład jazdy linii komunikacji miejskiej.

Miasto uchwaliło już cennik biletów, które mają obowiązywać w publicznym transporcie zbiorowym. Zdecydowano się wprowadzić dwa rodzaje biletów: jednorazowy oraz miesięczny (oba bilety dostępne będą w ramach jednej linii). Pojedynczy przejazd ma kosztować 4,00 zł, a bilet miesięczny – 120,00 zł. Ulgowe stawki wyniosą odpowiednio 2,00 zł i 60,00 zł.

Z ulgowych biletów będą mogli korzystać posiadacze spersonalizowaną kartą mieszkańca (za jej okazaniem), dzieci i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21. roku życia (na podstawie legitymacji), emeryci i renciści do 65. roku życia (także na podstawie stosownej legitymacji), a także seniorzy – wszystkie osoby, które ukończyły 65. rok życia. Miejską komunikacją bezpłatnie będą mogli jeździć: honorowi obywatele miasta Limanowa, podróżujący w umundurowaniu policjanci i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej (w trakcie czynności służbowych), a ponadto: inwalidzi wojenni i wojskowi oraz wskazani przez nich przewodnicy, inwalidzi I grupy lub osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem oraz osoby niepełnosprawne (za okazaniem stosownych dokumentów, orzeczeń itp.).

Oprócz tego komunikacja będzie respektować wszystkie ulgi ustawowe (m.in. dla posłów, studentów, kombatantów itd.). Co ciekawe, ustanowiono jeden dzień w roku, w którym komunikacja publiczna w Limanowej będzie bezpłatna dla wszystkich. Będzie to 22 września, kiedy przypada europejski dzień bez samochodu.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in