Sobota, 21 maja
Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Przedłużenie terminu na składanie ofert

22.01.2022 00:20:00 PAN 1 2583

Mszana Dolna. Do końca stycznia przedłużono termin otwarcia ofert w przetargu na prace związane z utworzeniem Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej.

Zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu przedsiębiorcy skierowali do zapisów przetargu szereg zapytań, wnosząc m.in. o uzupełnienie dokumentacji o brakujące projekty z kilku branż. Wnieśli przy tym o wydłużenie terminu składania ofert, który pierwotnie ustalono na miniony czwartek. Nowy termin to dzień 31 stycznia. 

Przedmiot zamówienia został w postępowaniu podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje wykonanie m.in. instalacji gazowej wraz z przyłączem gazu, przyłącz kanalizacji, wykonanie instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych, elewacji oraz okładzin akustycznych. W etapie drugim wykonawca będzie zobowiązany do wykonania rampy zewnętrznej, robót drogowych, wykonanie parkingu i ogrodzenia, zamontowania stolarki, wykończenia podłóg, zakupu i montażu central wentylacyjnych, dźwigu osobowego oraz instalacji solarnej i fotowoltaicznej. 

Miasto w zapisach przetargu zastrzega jednak, że prace w ramach etapu drugiego mogą zostać ograniczone, jeśli samorząd nie uzyska dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 100 tys. zł wadium. Propozycje potencjalnych wykonawców będą oceniane trzema kryteriami: ceną (waga 60%), doświadczeniem kierownika budowy (20%) oraz długością okresu gwarancji i rękojmi (20%).

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w przeciągu 20 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy. 

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej działa do dziś w wiekowym budynku, tzw. Orkanówce, należącym do parafii pw. św. Michała Archanioła. Przez lata kolejni włodarze podejmowali próby poprawy warunków lokalowych. W czerwcu 2015 roku na spotkaniu z mieszkańcami ówczesny burmistrz Mszany Dolnej Józef Kowalczyk zapowiedział budowę nowej siedziby dla Miejskiego Ośrodka Kultury przy budynku użytkowanym przez klub sportowy „Turbacz”, znajdującym się na górnej płycie stadionu. 

W 2018 roku rozpisano przetarg na pierwszy etap inwestycji, obejmujący stan surowy zamknięty, zakładający wykonanie wszystkich niezbędnych robót rozbiórkowych, stanu zerowego, prac murarskich, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, także dostawę i montaż stolarki zewnętrznej. Cena najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę PROFES, opiewała 3 mln 798 tys. zł, przy czym samorząd chciał przeznaczyć na ten cel 2 mln 334 tys. zł. Budowa rozpoczęła się pod koniec kadencji 2014-2018, a inwestycję zakończono w kwietniu 2019 roku, a więc po tym, gdy z magistratem pożegnał się Józef Kowalczyk, a stanowisko burmistrza objęła Anna Pękała. - Nie był to szczęśliwy pomysł, by wykonywać stan surowy wyłącznie ze środków własnych. Skoro były 4 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, lepiej było poczekać i znaleźć program umożliwiający pozyskanie dotacji – oceniała w jednej z rozmów z nami Anna Pękała.

Od tamtej pory Urząd Miasta już trzy razy – za każdym, bezskutecznie – próbował zdobyć pieniądze. Aby dokończyć budowę siedziby MOK z salą widowiskową, potrzeba przynajmniej 10,5 mln zł. Władze samorządu postanowiły podzielić zadanie na etapy i starać się stopniowo pozyskiwać środki zewnętrzne na ich przeprowadzenie. Teraz samorząd znalazł pieniądze w programie inwestycji strategicznych Polski Ład.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in