Środa, 26 stycznia
Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma

Projekt budżetu powiatu z planowanym deficytem 15,7 mln zł

28.11.2021 05:20:00 PAN 1 1502

W drugiej połowie listopada samorządy publikują projekty przyszłorocznych budżetów, które zostaną przedłożone pod obrady radnych i głosowanie. Nadwyżka czy deficyt, ile pieniędzy i na jakie inwestycje przeznaczą w 2022 roku samorządy z Limanowszczyzny? Kontynuujemy cykl budżetowy – dziś prezentujemy projekt opracowany przez władze powiatu.

W projekcie przyszłorocznego budżetu powiatu limanowskiego zaplanowano 184 mln 465 tys. zł po stronie dochodów. Po raz pierwszy w historii samorządu wydatki budżetu przekroczą w przyszłym roku 200 mln 262 tys. zł. 

Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2022 roku stanowi planowany deficyt w kwocie 15 mln 796 tys. zł. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się nowo zaciągany kredyt na ogólną kwotę 9 mln 797 tys. zł, a w pozostałym zakresie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. 

Do największych wydatków samorządu należą te na oświatę i wychowanie – to ponad 70 mln zł, kolejno znalazły się transport i łączność - blisko 50 mln zł i administracja publiczna – przeszło 20 mln zł. 

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2022 roku mają wynieść 43 mln 137 tys. zł Najkosztowniejszą inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1555K w miejscowościach Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała i Laskowa, na którą w przyszłym roku powiat wyda 11 mln 240 tys. zł. Inne istotne zadania drogowe to m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 1615 w miejscowości Łętowe za 3 mln 800 tys. zł, drogi powiatowej nr 1616K w miejscowości Łostówka i Wilczyce za 3 mln 146 tys. zł oraz przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1609K w Limanowej i Zbludzy za kwotę 3 mln zł. 

W planie wydatków inwestycyjnych znajduje się również termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej za 4 mln zł. 

Planowana jest ponadto modernizacja budynków oświatowych za środki z funduszu Polski Ład – przedsięwzięcie ma kosztować 5 mln 150 tys. zł. Ponadto, zakładana jest budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej za 2 mln 719 tys. zł. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in