Poniedziałek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Problemy z działaniem systemu trwają. Wprowadzono ręczne liczenie głosów

18.11.2014 14:42:37 PAN 9 7921

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu nakazał komisjom wyborczym rozpocząć ręczne liczenie głosów. Okazuje się, że system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej wciąż nie działa prawidłowo i stosuje się go jedynie pomocniczo.

W związku z istniejącymi nadal problemami z ustalaniem wyników wyborów w systemie informatycznym, Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu, sędzia Tadeusz Piesowicz, zarządził o przesłaniu komisjom następujących wytycznych, dotyczących ustalenia wyników wyborów oraz warunki przyjmowania dokumentacji w postaci protokołów.

Od teraz Terytorialna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów na podstawie protokołów głosowania w obwodzie dostarczonych przez wszystkie obwodowe komisje wyborcze. Do ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów pomocniczo stosuje się wspomaganie informatyczne.

Podpisując protokoły wyników głosowania i wyników wyborów, TKW musi mieć pewność, że dane zawarte w protokołach są poprawne, a protokoły są zgodne ze wzorem ustalonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej. Za ustalone wyniki i treść dokumentów odpowiada w całości Terytorialna Komisja Wyborcza.

Protokoły i zestawienia przygotowane przez TKW muszą być bezwzględnie opatrzone parafami członków komisji na każdej stronie za wyjątkiem ostatniej, gdzie znajdują się podpisy – brak którejkolwiek parafy, podpisu lub pieczęci na kartach skutkować będzie zwrotem protokołu do poprawienia.

TKW oprócz wymaganego kompletu dokumentów musi dostarczyć do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu również nośnik elektroniczny, zawierający wszystkie protokoły głosowania w obwodzie w formacie XML (wyeksportowane z Kalkulatora obwodowego) oraz protokoły wyników głosowania i wyników wyborów w formacie XML (wyeksportowane z systemu SysWyb po wcześniejszym podpisaniu tych wyników w systemie licencją Przewodniczącego TKW lub awaryjnie Zastępcy TKW).

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu w ramach weryfikacji protokołów dokonuje sprawdzenia w zakresie: poprawności formalnej protokołu (podpisy, pieczęć, parafy) i poprawności wyliczenia wyników głosowania i wyników wyborów na podstawie wszystkich protokołów głosowania w obwodzie.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in