Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Problem suszy na Limanowszczyźnie

01.07.2022 21:35:00 PAN 9 3273

Czy najbliższe dni przyniosą opady, które zakończą suszę? Kolejne samorządy z Limanowszczyzny apelowały w tym tygodniu do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody wobec przedłużającej się trudnej sytuacji hydrologicznej.

W tym tygodniu informowaliśmy, że gmina Limanowa wydała „zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania basenów i oczek wodnych”. 

Podobną decyzję podjęły władze gminy Słopnice, tłumacząc, że w związku z występującą suszą należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne korzystanie z wody. Stąd też wprowadzono zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie gminy Słopnice. - Do wszystkich apelujemy o rozsądne korzystanie z wody i stosowanie jej wyłącznie do celów bytowych. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Powyższe ma na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej – wskazali urzędnicy. 

Problem zauważyli też samorządowcy gminy Niedźwiedź. - Poziom wód gruntowych spadł, jeśli susza przedłuży się o tydzień czy dwa, będziemy mieć bardzo duże problemy – ocenił przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź Zenon Dziedzic. Strażacy z OSP w Niedźwiedziu przypomnieli natomiast mieszkańcom, że jednostka nie zajmuje się dowożeniem wody do basenów oraz studni czy innych zbiorników wodnych. - Nie posiadamy odpowiedniego beczkowozu do przewozu wody, która następnie nadawałaby się do picia czy mycia – tłumaczyli, apelując również o „odpowiedzialne i racjonalne użytkowanie wody”. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku poinformował, że przy obecnej suszy dalszy brak opadów może skutkować okresowymi przerwami w dostawach wody. ZGK powiadomił też mieszkańców, że z powodu suszy muszą się liczyć ze spadkami ciśnień w sieci wodociągowych. - Uciążliwość ta będzie szczególnie odczuwalna przez mieszkańców domostw wyżej położonych i znajdujących się na końcach linii wodociągowych – wskazał Marek Golonka, prezes ZGK. 

Także Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy zaapelował do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody z wodociągu gminnego. - Prosimy o wykorzystywanie wody jedynie w celach zaspokojenia potrzeb bytowych. Napełnianie basenów, podlewanie ogródków i mycie samochodów prowadzić będzie do sytuacji, w której zużycie wody przewyższy jej pobór i trzeba będzie okresowo zamykać dostawę wody. Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość – napisano w komunikacie. 

Największe problemy w kwestii zaopatrywania mieszkańców w wodę prawdopodobnie występują w Mszanie Dolnej. Już w minionym tygodniu ZGK – pisząc o „krytycznej sytuacji hydrologicznej” – podał, że stan zapełnienia zbiorników zasilających w wodę wodociąg miejski wynosi 40% i utrzymuje się ujemny bilans ich wypełnienia. 

Najgorzej jest w przypadku ujęcia Szklanówka, zasilającego całą prawobrzeżną część miasta. Dyrektor ZGK ostrzegał, że mogą występować lokalne spadki ciśnienia wody w całej sieci miejskiej, a w dalszej kolejności zostaną wprowadzone wyłączenia sieci, co spowoduje okresowy brak wody dla wodociągu Szklanówka. W przypadku braku wody na ujęciach uruchomione zostaną zastępcze punkty poboru wody. - Apelujemy o wykorzystywanie wody jedynie dla potrzeb bytowych. Podlewanie ogródków, mycie samochodów, napełnianie basenów spowoduje brak wody i wyłączenie sieci - napisał Tomasz Dul. 

W ten weekend ma nastąpić ochłodzenie. Synoptycy przewidują burze, którym mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, a lokalnie do 50 mm.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in