Niedziela, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Praktyczna nauka w plenerze

20.05.2021 05:12:00 PAN 0 6491

Po długim okresie nauki zdalnej, uczniowie technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, mogą odbywać praktyki zawodowe u pracodawców. Zajęcia odbywają się w szkółkach roślin ozdobnych.

Obecnie praktykę odbywają  uczniowie klasy drugiej. Uczą się pielęgnacji roślin ozdobnych z grupy bylin, krzewów i drzew liściastych i iglastych, roślin balkonowych i innych gatunków roślin jednorocznych oraz dwuletnich. Przyszli architekci krajobrazu poznają tajniki cięcia i formowania roślin, nawożenia, ochrony przed chorobami i szkodnikami. Utrwalają również wiedzę na temat roślin poznawanych na zajęciach szkolnych. Po wielogodzinnej nauce przed ekranem komputera mogą nie tylko pogłębiać swoją wiedzę, ale również rozwijać swoje umiejętności ogrodnicze. Młodzież uczy się także projektować i zakładać obiekty architektury krajobrazu takie jak trawniki, kwietniki, rabaty, różanki, łąki kwietne i inne.

Po trudnej nauce na odległość ważne są elementy hortiterapii, które wprowadza się w limanowskim technikum architektury krajobrazu. Hortiterapia to inaczej leczenie ogrodem i jest to jedna z nowych metod terapeutycznych, która pozwala rozwijać intelekt, modyfikować samopoczucie oraz zwiększać sprawności motoryczną u osób z wieloma zaburzeniami. 

Technikum architektury krajobrazu funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Limanowej od kilku lat. Absolwenci pięcioletniego technikum otrzymują, po zdaniu egzaminów potwierdzających dwie kwalifikacje w zawodzie, tytuł technika architektury krajobrazu. Uczniowie w trakcie nauki poznają rośliny ozdobne, a także uczą się projektowania i urządzania terenów zieleni. Zajęcia praktyczne odbywają się nie tylko w szkole, ale również poza nią. Szkoła stale współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym, Ogrodem Botanicznym w Krakowie oraz wieloma przedsiębiorcami w branży ogrodniczej. Absolwent technikum architektury krajobrazu może zajmować się projektowaniem i pielęgnacją przydomowych ogrodów, terenów zieleni, parków. Absolwenci często zakładają  lub pracują w szkółkach i punktach sprzedaży roślin ozdobnych. Młodzież z dyplomem technika architektury krajobrazu podejmuje także studia na kierunkach: sztuka ogrodowa, architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, ochrona roślin, bioinżynieria i inne. 

(Źródło/fot.: ZSTiO)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in