Poniedziałek, 01 marca
Albina, Antonina, Dawid, Radosław

Pracują nad strategią rozwoju - ankieta dla mieszkańców

17.01.2021 05:12:00 PAN 0 2624

Władze samorządu zachęcają mieszkańców o wypełnianie ankiety, która posłuży do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy w latach 2021-2027. Dokument pozwoli ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.

W ankiecie zawarto pytania m.in. o ocenę poprawy poziomu życia w gminie w ostatnich latach, sytuacji finansowej samorządu, fukcjonowania Urzędu Gminy, a także o dostępność do edukacji, bezpieczeństwo publiczne, ofertę spędzania wolnego czasu, warunki dla przedsiębiorców i stan infrastruktury na terenie gminy. 

Mieszkańców poproszono również o wskazanie najpilniejszych przedsięwzięć, które powinny być zrealizowane w perspektywie najbliższych kilku lat oraz mocnych i słabych stron gminy.

- Zależy mi na tym, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i inwestycje realizowane na terenie Gminy, które będą służyły całemu społeczeństwu – napisał wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut. - Chciałbym, aby Strategia Rozwoju Gminy stanowiła nasze wspólne dzieło, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i poprzez które wytyczone zostaną cele systematycznie i skutecznie realizowane w ciągu kilku najbliższych lat.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety należy składać poprzez jeden z poniższych sposobów:  - osobiście w Urzędzie Gminy Limanowa (urna na parterze przy wejściu) - pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18b, 34-600 Limanowa - pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalimanowa.pl  - za pośrednictwem sołtysa lub sekretariatu szkoły lub wypełniając ją on-line pod linkiem https://forms.gle/E9wguCHSxsgznpGV9

Plik z ankietą do druku znajduje się TUTAJ.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in