-1°   dziś 0°   jutro
Wtorek, 05 grudnia Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Poseł liczy na utrzymanie koalicji po wyborach

22.10.2015 13:48:03 pan
9 4942

Na serię naszych pytań, dotyczących spraw istotnych dla Limanowszczyzny, odpowieda ubiegający się o reelekcję poseł Andrzej Gut-Mostowy z Platformy Obywatelskiej. Tym samym kończymy przedwyborczy cykl – pozostali kandydaci, z którymi się kontaktowaliśmy, nie odpowiedzieli na przesłane zagadnienia.

Kwestia uchodźców:
Przyjmować czy nie? Czy grupa kilkunastu tysięcy imigrantów jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju? Jakim wymiarem pomocy powinni ewentualnie zostać objęci ci ludzie? Jaka jest w tym rola państwa, a jaka lokalnych samorządów?

Na razie mówimy o kilku tysiącach imigrantów. Jak już kilkakrotnie podkreślałem, bardzo ważne jest to, czy mówimy imigrantach ekonomicznych, czy o uchodźcach. W kulturze zachodniej przyjęło się, że uchodźcy polityczni mogą znaleźć otwarte drzwi do Europy, z czego my Polacy często korzystaliśmy. Jeśli jednak chodzi o imigrację ekonomiczną, musi ona zostać poddane rygorom polityki danego państwa - czy może ono przyjąć określone osoby i w jakiej liczbie, a także w jaki sposób zapewnić im asymilację w środowisku. Sądzę, że przede wszystkim jest to obowiązek państwa. Niedobrze się stało, że to samorządy zapytano, czy są w stanie przyjąć imigrantów, ponieważ nie jest to zadaniem własnym gmin. Państwo ma odpowiednie służby - policję, wojsko, straż graniczną - które mogą się zająć problemem uchodźców. Ma także stosowną bazę materialną. Z drugiej strony pamiętajmy że Polska przyjęła 90 tys. Czeczeńców uciekających przed wojną. Obyło się nie bez trudności ale społeczeństwo polskie przyjęło tą, w większości muzułmańska, emigracje, wiec te kilka tysięcy nie powinny stanowić większego zagrożenia. Naród więc musi sobie zadać pytanie, czy chce przyjmowania uchodźców, a rząd musi się zastanowić, jak wcześniej przygotować społeczeństwo. Nic na siłę. Pytanie o pomoc dla imigrantów jest pytaniem o politykę państwa. Jeśli ta pomoc będzie za duża, to ze strony części społeczeństwa, która czuje się pokrzywdzona, zostanie postawiony zarzut, ze pomagamy innym, a nie widzimy własnych obywateli.

Reorganizacja systemu ratownictwa medycznego:
Czy skoncentrowana dyspozytornia medyczna w Tarnowie funkcjonuje prawidłowo? Czy należy dążyć do przywrócenia dyspozytorni przy szpitalach powiatowych, a może utworzyć kolejną służbę, obejmującą swym oddziaływaniem mniejszy obszar, np. subregion sądecki?

Z dyspozytorniami mamy problem, ale nie jest to problem, którego nie można rozwiązać. Reorganizacja i centralizacja z pewnością jest lepsza i skuteczniejsza, zaś złe przypadki, które miały miejsce na ziemi limanowskiej i na Podhalu, były spowodowane błędem ludzkim. Zostały pomylone dwie miejscowości o tej samej nazwie, ale położone w innych powiatach. Trzeba wiec ten system tak dopracować, aby wyeliminować możliwość pomyłek.

Rynek pracy - bezrobocie na Limanowszczyźnie:
Czy ma ono faktycznie taki wymiar, jak podają statystyki? Co z tzw. „szarą strefą”? Jakie działania należy podjąć? Czy urzędy pracy działają prawidłowo? Jak ocenić oferowaną przez nie pomoc - np. staże? Tak czy nie dla „umów śmieciowych”?

Skala bezrobocia na Ziemi Limanowskiej z pewnością jest niepokojąca, jednak lekarstwem na bezrobocie jest stworzenie nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy. Nowe miejsca pracy spowodują, że urzędy pracy nie będą musiały działać na tak dużą skalę i środki będą lepiej wykorzystywane. Znamy liczne przypadki, kiedy okazało się, że wiele środków kierowanych na rynek pracy zostało źle wykorzystanych. Dlatego teraz należy koncentrować się na rozwoju gospodarczym i powstawaniu nowych miejsc pracy. Stoimy przed nową perspektywą europejską - możemy więcej wydawać na nowe inwestycje, które to umożliwią.

Przedsiębiorczość:
Dbanie o dużych inwestorów czy pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom? Jak wpłynąć na rozwój Limanowszczyzny pod względem gospodarczym?

Powinniśmy dbać tak samo o małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Czujemy podświadomie lekkie uprzedzenia do dużych firm, ale weźmy pod uwagę, że to jest naturalny etap rozwoju gospodarczego. Mówię to jako ekonomista - przedsiębiorstwa małe i średnie, które się dobrze rozwijają, potrafią przejmować inne przedsiębiorstwa, poszerzać swój rynek. Toteż rozwój firm w kierunku wzrostu produktu i wzrostu zatrudnienia jest naturalną koleją rzeczy w gospodarce. Z drugiej strony duże firmy mają większe możliwości zatrudniania doradców czy firm księgowych. Ponieważ małe firmy takich możliwości nie mają, dlatego powinno być większe wsparcie ze strony państwa dla małych przedsiębiorstw po to, aby mogły się lepiej rozwijać. W tym kierunku idą najnowsze propozycje PO

Komunikacja:
Recepta na rozwiązanie problemów komunikacyjnych na Limanowszczyźnie? Czy jeden dworzec w Limanowej to dobry pomysł?

Trzeba wypracować takie rozwiązania, które z jednej strony pozwolą na rozwój lokalnych firm transportowych, a z drugiej będą miały na względzie przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów.

Podłęże - Piekiełko:
Realna szansa na rozwój regionu czy tylko wątpliwa do zrealizowania inwestycja, od której politycy mówią od lat? Skąd wziąć pieniądze na ten cel? Kiedy mogą ruszyć pierwsze pociągi na nowej linii?

Jest to inwestycja jak najbardziej realna, prędzej czy później musi powstać, bo jest dużym skrótem komunikacyjnym. Duże, wielomiliardowe inwestycje przygotowuje się wiele lat, o zakopiance też mówiono wiele, wiele lat, zastanawiano się, powstanie czy nie. W końcu można powiedzieć, że zasadnicza część zakopianki będzie gotowa w ciągu najbliższych kilku lat. Tak samo będzie z koleją Podłęże-Piekiełko. Jestem przekonany, że ta linia powstanie. Bo nawet jeśli w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie zostanie zapewnione finansowanie z budżetu państwa, będzie można wykorzystać fundusze europejskie. Na przykład tak zwany Fundusz Junckera, który przeznaczony jest na takie inwestycje kolejowe, które nie spełniają wszystkich kryteriów ekonomicznych. Kolej Podłęże-Piekiełko będzie determinowała rozwój komunikacyjny całej Ziemi Limanowskiej. Zyskają także bardzo Podhale i Ziemia Sądecka. Zmienią się korzystnie modele komunikacji lokalnej, bo jeśli więcej turystów będzie przyjeżdżało pociągami, będą musiały powstać nowe dworce i regularne systemy komunikacyjne. Cały rozwój systemu komunikacyjnego będzie uwarunkowany linią kolejową Podłęże-Piekiełko.

Samorząd województwa, samorząd powiatu:
Czy potrzeba zmian, jeśli tak to jakich? PiS wygrało, czy przegrało wybory samorządowe w powiecie limanowskim?

Jest dobra współpraca z samorządami Ziemi Limanowskiej - wójtami i starostami, są częste spotkania ze środowiskami gospodarczymi. W ostatnim czasie było spotkanie z limanowską izbą gospodarczą, gdzie przyjechał przedstawiciel urzędu marszałkowskiego zajmujący się funduszami europejskimi. Widzimy, że jest duża aktywność środowisk limanowskich w tym kierunku, aby pozyskiwać środku europejskie na rozwój gospodarczy. Sądzę więc, że współpraca samorządów z województwem jest bardzo dobra.

Mniejszości:
Czy na Limanowszczyźnie istnieje problem związany z obecnością mniejszości romskiej? Jeśli tak, na czym on polega? Jakie są sposoby na jego rozwiązanie?

Problemy romskie to bardzo delikatna sprawa. Wszystko zależy od tego, jacy ci Romowie są. Jako szef grupy polsko-słowackiej w sejmie wielokrotnie rozmawiałem o problemach Romów na Słowacji z tamtejszymi wójtami i starostami. W niektórych gminach słowackich populacja romska dochodzi do 20 - 30%, co rodzi pewne napięcia społeczne. Zwłaszcza że niektóre środowiska romskie mają nieco inny stosunek do pracy i cywilizacji niż społeczeństwo słowackie. Podobnie dzieje się Polsce. Tam, gdzie Romowie nie zachowują się zgodnie z normami społecznymi, mają inny stosunek do pracy czy edukacji niż reszta społeczeństwa, może prowadzić to do konfliktów.

Opieka społeczna:
Czy miejskie i gminne OPS działają prawidłowo? Czy pomoc trafia rzeczywiście to tych najbardziej potrzebujących? Czy potrzeba zmian - jeśli tak, to jakich?

Uważam, że jest zbyt wiele sytuacji, kiedy to środki pomocowe nie są kierowane do najbardziej potrzebujących. Dotyczy to wielu OPS-ów. Nie mówię że samorządy źle wydają pieniądze, maja w końcu ogromną ilość ludzi którym trzeba pomóc i którym chcą pomóc. Jednak z tego względu, i ze względu na szczupłość środków którymi dysponują, powinni zwrócić większą uwagę na kontrolę ich wydatkowania. Tak by pieniądze otrzymywali właśnie najbardziej potrzebujący.

Ludzie - wiek emerytalny, 6-latki w szkołach:
Dotychczasowe regulacje powinny zostać utrzymane, czy też potrzeba zmian? Jakich?

W zdecydowanej większości krajów europejskich edukacja rozpoczyna się w wieku 6 lat. Ta statystyka dowodzi, że nie możemy zostawać w tyle, ani też mieć kompleksów. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, w Europie jest on zbliżony do obecnych polskich standardów. Znam wiele osób, które chcą być aktywne zawodowo jak najdłużej, bo praca wypełnia ich życie, daje im dużo satysfakcji i zaspakaja ambicje. Ale są też takie osoby, które chciałyby przejść na wcześniejszą emeryturę, a potem gdzieś dodatkowo pracować.

Parlament:
Liczba posłów wystarczająca, czy należy ją zmniejszyć bądź zwiększyć? Czy Polska potrzebuje senatu?

Stan obecny jest optymalny. Oczywiście, można pod publiczkę powiedzieć, że liczbę posłów powinniśmy o połowę zmniejszyć, a senat zlikwidować. Tymczasem oszczędności, uzyskane dzięki tak radykalnym posunięciom, w porównaniu do kosztów funkcjonowania całego państwa, byłyby nieduże.. Dwuizbowy parlament zawsze może dać dodatkową chwilę refleksji, monitoringu, co się dzieje w państwie. Byłbym jednak skłonny zmodyfikować nieco formułę senatu. Dobrze byłoby, gdyby marszałkowie województw mogli „z klucza” brać udział w pracach senatu jako przedstawiciele regionów.

Po wyborach:
Jeśli koalicja, to z kim?

Platforma, jeśli nawet nie wygra wyborów z PIS-em, według mnie uzyska taki wynik, który pozwoli jej na stworzenie koalicji z dotychczasowym partnerem. W grę może też wchodzić porozumienie z innymi partiami, ale wynik, jaki uzyska Platforma, powinien wystarczyć, abyśmy dalej dzielili z PSL-em odpowiedzialność za losy Polski.

udostępnij

Komentarze (9)

Szubryt0
2015-10-22 15:39:02
0 7
A ja mam nadzieję ,że PSL ,która z byle kim na byle jakich zasadach klei się do koalicji nie dostanie się do sejmu ,a Platforma nie dostanie więcej niż 20 % :)
Osobiście głosuję na jedyną partię wolnościową.Partię KORWIN,które reprezentuje moje poglądy w kwestiach światopoglądowych - konserwatyzm oraz poglądy gospodarcze - liberalizm.
Osoby,które jeszcze nie są przekonane na kogo głosować polecam obejrzeć parę rzetelnych filmików na YouTubie oraz na koniec ostatnią 'Debatę Liderów' :)
1.Wolność pod Ostrzałem, odcinek 8 - Bezsilni obywatele
https://www.youtube.com/watch?v=Zpih03WDTeM
2.https://www.facebook.com/dziennikarztvnu/videos/vb.1606452199601305/1611245602455298/?type=2&theater
3.https://www.youtube.com/watch?v=jwlv22PNBkE
4.Wolność pod Ostrzałem, odcinek 7: Polska szkoła
https://www.youtube.com/watch?v=Chb59ysTVr4
5.https://www.youtube.com/watch?v=Js7OMNRES_Y
6.Wolność pod Ostrzałem, odcinek 9 - Broń dla normalnych ludzi
https://www.youtube.com/watch?v=haElOLl6gS8
Odpowiedz
kota
2015-10-22 16:37:04
2 4
Zróbmy wszystko żeby się poseł przeliczył. Dość już PO, dość PSL. czas na zmiany, czas na PiS!!!! Lista nr 1!!!!!
Odpowiedz
adamrys
2015-10-22 17:14:24
2 0
STOP rządów POPISU! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=l1oFGmzHiKY
Odpowiedz
Rokosz
2015-10-22 19:09:39
0 3
Ten Poseł nie posiada samokrytyki , a myślenie Mu się zlasowało.
Odpowiedz
Arwen
2015-10-22 19:45:40
0 3
Liczyć możne, jego prawo, ale niech wszyscy wiedzą że ten pan poseł głosował za wszystkimi złodziejskimi ustawami koalicji po-psl, które okradały Polskie rodziny. Jak nazwać osobę która popiera złodziejstwo ? Przez takich ludzi jak ten poseł , Polacy biednieją i są traktowani jak niewolnicy we własnej Ojczyźnie. Bez honoru, bez sumienia, za to ze strasznym parciem na stołek poselski i dietę.
Odpowiedz
erik
2015-10-22 19:50:41
0 3
Uśmiech podobny jak u Tuska perfidny dwulicowy rozkradliiscie Polskę do końca tylko lasy nie uległy to co zapoczątkował Wałęsa bolek wy dokonczyliscie w UE nastawienie dupy jak prostytutka a nie jak przystaje na rząd Zegnamy
Odpowiedz
legionista2000
2015-10-23 09:43:38
0 3
to zwykla hiena cmentarna bez honoeu
Odpowiedz
JAN
2015-10-23 10:32:28
0 0
Czyżby kroiło się jakieś fałszerstwo wyborcze o którym na razie naród polski nie wie Panie Pośle z PO ?
Odpowiedz
erik
2015-10-24 19:36:31
0 0
Zgnoiliscie każdego kto próbował wyciągnąć zdradę Polski i brudy waszych chaniebnych rządów i teraz łaskawie do zdjęć poczujecie precz zdrajcy Narodu Polskiego
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Poseł liczy na utrzymanie koalicji po wyborach"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in