Piątek, 05 marca
Adrian, Fryderyk, Teofil, Aurora, Oliwia

Ponad 500 zgłoszeń mieszkańców, najczęściej wskazywali miejsca przekroczeń prędkości na drogach

27.01.2021 05:21:00 PAN 2 7722

Ponad 500 zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali w minionym roku mieszkańcy powiatu limanowskiego. Najczęściej wskazywano policji odcinki dróg na których dochodzi do przekraczania prędkości przez kierowców samochodów oraz do nielegalnych rajdów samochodowych, a także miejsca „grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją”.

W roku 2020 w ramach działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policja odnotowała 539 zgłoszeń dotyczących terenu powiatu limanowskiego. Z tej liczby 256 zostało potwierdzonych przez funkcjonariuszy. 

Na nasz wniosek, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej podała trzy najczęściej zgłaszane zagrożenia na Limanowszczyźnie. Jak się okazuje, mieszkańcy najczęściej oznaczali na mapie odcinki dróg, na których dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców pojazdów (aż 276 zgłoszeń). Druga najczęściej sygnalizowana kategoria przez mieszkańców powiatu to miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (41 zgłoszeń). Na trzecim miejscu pod względem liczby dokonanych zgłoszeń są nielegalne rajdy samochodowe (37 zgłoszeń).

Na terenie jakich gmin powiatu limanowskiego zgłoszono największą i najmniejszą liczbę zagrożeń? Niechlubnym liderem jest gmina Limanowa (101), tuż za nią znalazła się gmina Dobra (93) i miasto Limanowa (82). Kolejno w zestawieniu znajdują się:gmina Tymbark (67), gmina Mszana Dolna (54), miasto Mszana Dolna (39), gmina Słopnice (20), gmina Łukowica (19), oraz gmina Niedźwiedź. Najmniej zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali mieszkańcy gmin Laskowa i Jodłownik (po 13). 

Funkcjonariusze podkreślają, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy potrzebie zgłaszania pilnej interwencji policji - w tych przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. 

Zgłoszeń do KMZB można dokonywać TUTAJ.

Lista kategorii, jakie można zgłosić na KMZB:
nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, niewłaściwa infrastruktura drogowa, miejsca niebezpieczne na wodach, nielegalne rajdy samochodowe, akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, poruszanie się po terenach leśnych quadami, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zła organizacja ruchu drogowego, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, wałęsające się bezpańskie psy, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, niestrzeżone przejście przez tory, żebractwo, osoba bezdomna wymagająca pomocy, dzikie kąpieliska, niszczenie zieleni, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, niestrzeżony przejazd kolejowy, nielegalna wycinka drzew, używanie środków odurzających, kłusownictwo, znęcanie się nad zwierzętami, utonięcia.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in