Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Podsumowanie kadencji: sukcesem działania ekologiczne, porażką spory sądowe

12.10.2018 07:02:00 PAN 10 2808

Wójt gminy Dobra Benedykt Węgrzyn podsumowuje cztery lata mijającej kadencji samorządu 2014 – 2018.

Jaka jest łączna kwota inwestycji zrealizowanych przez samorząd od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2018 r.?
45 mln 307 tys. zł

Jaką kwotę dofinansowania łącznie samorząd pozyskał w tym czasie z zewnętrznych źródeł?
33 mln 470 tys. zł

Jaki jest stan zadłużenia samorządu na dzień 31 grudnia 2017 r.?
11 mln 287 tys. zł.

Od redakcji: W maju w publikacji pt. „Jak zadłużone są okoliczne samorządy? To nawet kilka tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca” podany dług gminy Dobra w kwocie 22 mln 222 tys. zł był prognozowanym zadłużeniem na koniec 2018 r. i pochodził z udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pierwszej wersji aktualnej wieloletniej prognozy finansowej, przyjmowanej wraz z tegorocznym budżetem samorządu. Według najnowszej wersji WPF z września 2018 r. zadłużenie gminy na koniec tego roku będzie wynosić 18 mln 386 tys. zł.

Pięć najważniejszych zadań zrealizowanych przez samorząd w dobiegającej końca kadencji w latach 2014 – 2018:

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Dobra - zakres prac obejmował budowę sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowości Półrzeczki, Jurków, Dobra, Stróża (ok. 22 km) oraz montaż systemu monitorowania na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlna, Wola Skrzydlańska oraz na stacji uzdatniania zbiornika wyrównawczego Skrzydlna, wartość aktualnie realizowanych prac to 5 mln 885 tys. zł - zadanie obejmuje budowę wodociągu w Jurkowie, Dobrej, Chyszówkach oraz budowę kanalizacji w Jurkowie; promowanie polityki ekologicznej poprzez wymianę pieców oraz montaż odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych - na terenie gminy Dobra do końca 2017 roku powstało ok. 800 instalacji solarnych, wspartych dzięki pozyskaniu przez gminę środków europejskich i szwajcarskich, do końca lipca 2018 roku dofinansowano wymianę 26 nieekologicznych urządzeń grzewczych na kotły spełniające zasady eko-projektu, wykorzystujące jako paliwo gaz lub biomasę; utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy i przekształcenie go w obiekt wielofunkcyjny; budowa i remonty dróg wraz z regulacją stanu prawnego - w latach 2014-2018 na terenie gminy wyremontowano lub odbudowano ponad 20 km dróg; utworzenie Dziennego Domu Senior + Stworzenie od podstaw placówki umożliwiającej pobyt dzienny dla osób powyżej 60 roku życia.

Co jest największym sukcesem, a co najbardziej znaczącym niepowodzeniem kadencji 2014-2018?

Do najważniejszych osiągnięć gminy należy zaliczyć: szereg działań związanych z ekologią – wymiana pieców, usuwanie azbestu, montaż instalacji solarnych na 40% budynków mieszkalnych; rozwój gminnego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego; stworzenie oferty dla seniorów i systematyczne jej poszerzanie; przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z otoczeniem; ciągłe porządkowanie sytuacji prawnej dróg. W ostatnich dwóch latach udało się pozyskać trzy nowe samochody strażackie, których łączna wartość to kwota ponad 2,5 mln. zł. Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na który pozyskaliśmy ok. 1 mln zł dotacji. Jesteśmy przygotowani do realizacji zapowiadanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Do porażek należy zaliczyć konieczność występowania na drogę sądową z innymi jednostkami publicznymi takimi jak nadzór budowlany czy inne urzędy. Jest to trochę niezrozumiałe, że gmina jest stawiana „pod ścianą” i jedyną możliwością dla udowodnienia swoich racji jest sąd. Tak było w przypadku remizy OSP w Jurkowie, gdzie nadzór budowlany uznał iż budynek został wybudowany nielegalnie na przełomie lat 80. i 90. Po trwającej kilka lat wygranej sprawie sądowej udało się dopiero na początku roku 2018 zakończyć proces legalizacji remizy OSP Jurków – uważam to za największą porażkę dla całej sfery publicznej w Polsce. To wstyd, że urząd z urzędem musi wchodzić na drogę sądową, bo nie jest w stanie w obecnym stanie prawnym dochodzić swoich racji inaczej.

(Aktualizacja - 9:18)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in