Niedziela, 14 sierpnia
Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Podpisano umowę na drogową inwestycję

01.07.2022 00:04:00 PAN 1 2376

Limanowa. W minioną środę dokonano podpisania umowy z wykonawcą przebudowy powiatowej nr 1615 Mszana Górna – Wilczyce w Łętowem na odcinku o długości 2,8 km. Inwestycja będzie kosztowała powiat 12 mln zł.

Wykonawcą wybranym w przetargu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA z Łostówki. Przy podpisaniu umowy, w którym udzial wzięli starosta Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba oraz dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański i głównego księgowy Bogumił Król, firmę reprezentował Zbigniew Wacławik, 

Umowę zawarto na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna - Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe. Prace będą realizowane na odcinku o długości 2,8 km (od Szkoły Podstawowej w Łętowem do pogranicza z miejscowością Wilczyce) i będzie kontynuacją wcześniejszych robót. 

Zakres planowany przewiduje wykonanie chodnika, regulację odwodnienia, przebudowę przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych, likwidację przełomów, zapadnięć, wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznym, oświetlenie ulicznego, wykonanie zjazdów, wykonanie przejść dla pieszych oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Wartości wykonawcza zadania to 12 mln zł, a zadanie realizowane będzie w partnerstwie z gminą Mszana Dolna. Na inwestycję samorząd powiatu zdobył 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa – Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.

(Fot.: Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in