Niedziela, 21 kwietnia
Bartosz, Feliks, Konrad, Anzelm, Jarosław, Selma

Podłęże-Piekiełko znów się odwleka. Sprawa kolejny raz w KIO

09.11.2018 08:56:00 PAN 6 5630

PKP PLK S.A. musi ponownie ocenić oferty złożone w przetargu na pierwszy etap inwestycji kolejowej „Podłęże – Piekiełko” i przedstawić szczegółowe uzasadnienie przyznania punktów Krajowej Izbie Odwoławczej. Z powodów proceduralnych podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwięcia znów odciągnie się w czasie.

W połowie października odbyła się kolejna rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej, będąca skutkiem odwołania złożonego przez jednego z oferentów ubiegających się o możliwość zrealizowania pierwszego etapu prac wycenianej na około 7 mld zł inwestycji, znanej jako „Podłęże – Piekiełko”.

PKP PLK S.A. jako zamawiający już dwukrotnie wskazywał korzystniejszą z dwóch ofert złożonych w ramach postępowania. To propozycja konsorcjum firm EGIS Rail, EGIS Poland i MGGP, natomiast na drugim miejscu została sklasyfikowana oferta konsorcjum firm AECOM, ITALFERR i SYSTRA. Korzystniejsza, choć droższa oferta konsorcjum którego liderem jest EGIS Rail, opiewa na kwotę 221 mln 400 tys. zł. Uzyskała ona 127,56 pkt na 200 pkt możliwych, zaledwie półtora punktu więcej niż konkurencyjna propozycja drugiego konsorcjum.

Teraz zgodnie z wyrokiem KIO, po raz kolejny zamawiający (PKP PLK S.A.) oraz członkowie zespołu inżyniera (ECM Group S.A.) jako członkowie komisji przetargowej mają ocenić i zweryfikować zadania opisane przez oferentów w podkryterium obejmującym kluczowe elementy kontraktu. Dodatkowo, z racji tego że różnica pomiędzy ofertami wynosi obecnie zaledwie 1,52 pkt na 200 pkt możliwych do zdobycia, wskazane podkryterium (pomimo, że tylko o wadze 10%) decyduje o wygranej danego oferenta, zespół oceniający ma przekazać szczegółowe uzasadnienia przyznania punktów.

- Odwołanie jest efektem procedur i zapisów prawa zamówień publicznych. Oferenci mają prawo do składania odwołań. Należy podkreślić, że zadanie "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja isteniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze" nie jest jedynym przypadkiem długo trwających postępowań przetargowych na dokumentację projektową w PKP PLK wskutek odwołań oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Przykładem takiego postępowania jest również trwający przetarg na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna linii kolejowej nr 201 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" w ramach projektu pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto". Postępowanie we wskazanym postępowaniu rozpoczęło się 30.06.2017 (dla przypomnienia "Piekiełko" - 31.10.2017) i dopiero teraz zbliża się do pomyślnego podpisania umowy wskutek licznych odwołań oferentów do KIO i dwukrotnych unieważnień wyboru najkorzystniejszej oferty – wskazuje Łukasz Bochniarz, kierownik kontraktu.

Zadanie – etap I – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, koniecznej dla budowy linii kolejowych na trasie Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna wraz z modernizacją istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Wykonawca dokumentacji projektowej, dostarczy zarządcy infrastruktury kolejowej opracowania, niezbędne dla przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Będzie to m.in. koncepcja programowo-przestrzenna (KPP), projekty budowlane i wykonawcze, oraz decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne). Przygotuje również materiały przetargowe wymagane do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane.

Etapy II i III planowane są do realizacji odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27. Zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa linia między Chabówką a Nowym Sączem. Powstanie ponadkilometrowa estakada oraz dwa tunele o łącznej długości 5,8 km. Linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h. Wybudowana będzie również 58-km linia, łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km/h.

Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 h a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej 1 h.

Wartość przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych.

(Fot.: www.podleze-piekielko.pl)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in