Czwartek, 13 maja
Gloria, Gerwazy, Robert, Serwacy, Agnieszka, Magdalena

Potwierdzono kolejne ognisko ptasiej grypy na Limanowszczyźnie

09.04.2021 16:15:00 PAN 2 13493

Półrzeczki. Inspekcja weterynaryjna potwierdziła kolejne ognisko ptasiej grypy - w Kamionce Małej w gminie Laskowa, ma także podejrzenie wystąpienia tej choroby w gospodarstwie w Półrzeczkach w gminie Dobra.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał informację dotyczącą podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu – grypy ptaków na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Półrzeczki w gminie Dobra. - Obecnie prowadzone są działania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, po stwierdzeniu upadku w stadzie drobiu pobrano próbki do badania - poinformował samorząd. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej ma wkrótce powiadomić o wynikach badania pobranych prób.

Dziś potwierdzono kolejne ognisko - w miejscowości Kamionka Mała. W związku z tym, na terenie gminy Laskowa został wyznaczony obszar zapowietrzony i obszar zagrożony w promieniu 10 km od stwierdzonego ogniska ptasiej grypy.

W związku z zaistniałą sytuacją epizootyczną zostanie przeprowadzona tzw. perlustracja terenu (przegląd terenu) na obszarze zapowietrzonym, a następnie na obszarze zagrożonym. W celu sprawnego przeprowadzenia tych czynności Powiatowy Inspektorat Weterynarii zwraca się z prośbą do właścicieli drobiu o zgłaszanie chowu na formularzu dostępnym TUTAJ.

- W najbliższych dniach do Państwa gospodarstw, będą zgłaszać się osoby przeprowadzające perlustrację. Uprzejmie prosimy, aby właściciele wychodzili do osób prowadzących kontrolę i przedstawiali aktualną sytuację drobiu w gospodarstwie (ilość stuk, stan zdrowotny – ewentualne zauważone objawy chorobowe). W razie pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Limanowej – tel. 18 337 17 61 www.piw-limanowa.pl - informuje Urząd Gminy Laskowa.

Grypa ptaków należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%. Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących. Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. 

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów. Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

photo created by wirestock

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in