Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Piesi nareszcie doczekają się chodnika przy ruchliwej drodze

02.06.2019 05:20:00 PAN 10 8069

Limanowa. Piesi wreszcie doczekają się bezpiecznego traktu przy ul. Tarnowskiej w Limanowej. Budowa chodnika i utwardzonego pobocza z krawężnikiem, a także budowa zatok autobusowych i przebudowa dwóch fragmentów drogi wojewódzkiej nr 965 na terenie miasta, ma rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia.

– Zadanie jest w trakcie realizacji, sporządzono kompletną dokumentacje projektowa, dla której pozyskano wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia – informuje Dawid Gleń z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, odpowiadając na nasze pytania.

W pierwszej połowie kwietnia złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. ZDW planuje pozyskać decyzję i rozpocząć roboty na przełomie lipca i sierpnia.

Jak wynika z danych udostępnionych przez ZDW, od granicy miasta do skrzyżowania z drogą powiatową – ronda NSZZ Solidarność (na Wesołej), bezpieczny trakt dla pieszych będzie biegł po prawej stronie ul. Tarnowskiej (patrząc w kierunku centrum Limanowej).

Przy nowych zatokach autobusowych, które również mają zostać wykonane w ramach planowanej inwestycji – obok mostu przy granicy z Młynnem, powstaną odcinki chodnika niezbędne do ich obsługi, natomiast w dalszym przebiegu ZDW zamierza wykonać krawężnik wraz z odwodnieniem i poboczem w kruszywie o szerokości 2,2 metra i połączyć się z istniejącym chodnikiem przy skrzyżowaniu.

Z kolei od ronda aż do ul. Witosa, trakt dla pieszych będzie biegł po przeciwnej stronie (lewej, patrząc w kierunku centrum Limanowej). Miejscami planowana jest budowa chodnika, w pozostałym zakresie ZDW chce wykonać utwardzone pobocze z krawężnikiem.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje też rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz z zabezpieczeniem jej korpusu na dwóch odcinkach o łącznej długości ponad 400 metrów.

Ogólna wartość prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 965 w mieście Limanowa wynosi 3 mln 530 tys. zł. W tych kosztach partycypuje samorząd miasta Limanowa w wysokości 111 tys. zł.

Przy ul. Tarnowskiej lub w jej pobliżu znajduje się kilka dużych zakładów pracy, są także sklepy, hurtownia, skład budowlany, restauracja i stacja benzynowa. Niestety, ul Tarnowska od lat nie może doczekać się chodnika na całej swojej długości, dzięki któremu piesi idący z kierunku Młynnego czy Łososiny Górnej mogliby bezpiecznie poruszać się tą drogą. Niebezpiecznie jest zwłaszcza zimą, gdy na wąskim poboczu zalega śliski śnieg lub błoto pośniegowe, a także po zmroku, bo odcinek od ronda NSZZ Solidarność do skrzyżowania z ul. Tarnowskiej z ul. Rzeczną nadal nie jest oświetlony. Według danych zgromadzonych w ramach ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, limanowskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 965 – ulicami Tarnowską i Witosa – przejeżdża średnio w ciągu doby około 10 tys. pojazdów.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in