Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Pieniądze na zakład aktywności zawodowej

06.08.2022 00:12:00 PAN 0 1601

Łukowica. We wtorek (2 sierpnia) podczas posiedzenia zarządu województwa podjęto decyzję o dofinansowaniu kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Łukowicy w kwocie 590 tys. zł.

Utworzenie i rozpoczęcie działalności zakładu aktywności zawodowej w Łukowicy będzie możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa małopolskiego.

Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 590 tys. zł, z czego 350 tys. to koszt utworzenia zakładu, a 240 tys. zł – to koszt jego działalności w 2022 roku

Utworzony zakład aktywności zawodowej stworzy szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej 35 osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przygotowując ich do życia w otwartym środowisku oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Za siedzibę Zakładu posłuży część pomieszczeń po byłym gimnazjum, które będą sąsiadować z gminnym żłobkiem i Urzędem Gminy.

W utworzonym ZAZ-ie planuje się uruchomienie kilku pracowni, m.in. poligraficznej i usług sprzątania, w których pracownicy - w co najmniej 70% osoby niepełnosprawne w różnym stopniu (również w stopniu znacznym), w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub przeszkolone w warsztatach terapii zajęciowej, znajdą zatrudnienie - a przez to otrzymają szansę na pogłębioną integrację społeczną w lokalnym środowisku oraz przygotowanie zawodowe pozwalające nawet na wejście na otwarty rynek pracy.

(Fot.: UG Łukowica)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in