Środa, 05 sierpnia
Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Oświadczenie jest, ale umowy nie ma

11.01.2012 09:49:03 top 51 9200

Limanowa. Wspólnicy Gorczańskich Wód Termalnych po naszych artykułach dotyczących niejasnych powiązań pomiędzy spółką, a firmą Velacorp wydali oświadczenia na ten temat. Niestety pytania nadal pozostają bez odpowiedzi.

Udziałowcy Gorczańskich Wód Termalnych, czyli samorządowcy z Powiatu, gminy Niedźwiedź, Mszana Dolna i miasta Mszana Dolna wydali oświadczenie na temat ostatnich naszych artykułów dotyczących spółki. Poniżej przytaczamy je w całości:

"Odnosząc się do informacji w mediach lokalnych na temat działań podejmowanych przez Spółkę Gorczańskie Wody Termalne, Wspólnicy Spółki oświadczają:
Przygotowanie i realizacja historycznej inwestycji jaką będzie niewątpliwie budowa „Basenów geotermalnych w Porębie Wielkiej” jest procesem złożonym i wieloetapowym. Obecnie Firma „Poszukiwania Nafty i Gazu” Kraków sp. z o.o. prowadzi prace mające na celu ustalenie właściwości geofizycznych źródła wody. W przypadku pozytywnych wyników badań źródła, Spółka Gorczańskie Wody Termalne podejmie decyzję co do wyboru najkorzystniejszego trybu realizacji projektu.

Wspólnicy Spółki „Gorczańskie Wody Termalne” Sp. z o.o. informują, że ze Spółką Velacorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie łączy ani Spółki Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. ani samorządów tworzących Spółkę żadna umowa ani też Spółka ta nie otrzymała i nie otrzymuje żadnych gratyfikacji finansowych za dotychczasowe zaangażowanie i przedstawienie własnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia. Na identycznych zasadach Spółka GWT współpracuje z austriacką firmą, z którą utrzymuje stały kontakt i analizuje propozycje przedkładane przez tę Firmę.


Pierwsze spotkanie przedstawicieli Velacorp Sp. z o.o. i Spółki GWT odbyło się w Urzędzie Miasta Mszana Dolna. Podczas spotkania reprezentanci Velacorp Sp. z o.o. zaprezentowali swoje doświadczenia nabyte podczas pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa zajmując się szeroko rozumianym prawem spółek handlowych.


Spółka ta zaprezentowała inny model realizacji inwestycji niż firma austriacka, a mianowicie formę partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem byłoby zawarcie umowy, regulującej podział obowiązków pomiędzy stroną publiczną, a partnerem prywatnym. Wspólnicy Spółki Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. w trakcie spotkania podnosili, aby w przypadku wyboru tej ścieżki realizacji inwestycji zaprosić lokalnych Przedsiębiorców oraz osoby fizyczne z terenu Powiatu Limanowskiego, które wcześniej wielokrotnie zwracały się do samorządów tworzących Spółkę z propozycją finansowego udziału w tym przedsięwzięciu.


Zdaniem Wspólników GWT, zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców przyczyni się do rozwoju gospodarczego Powiatu. Celowym zatem jest podjęcie działań zmierzających do zorganizowania przez zainteresowanych lokalnych inwestorów podmiotu zdolnego do udziału w postępowaniu konkursowym, którego celem będzie wyłonienie prywatnego partnera w projekcie. Do tej pory taki podmiot nie powstał.


Spotkania, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2011 r. na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy z całego regionu miały stanowić pierwszy krok na drodze do powstania takiego podmiotu.


Wspólnicy Spółki Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. uważają za zasadne równoległe z pracami badawczymi prowadzonymi na odwiercie, iż koniecznym jest podejmowanie działań informacyjnych i organizacyjnych, mających w przypadku pozytywnych wyników badań, niezwłoczne uruchomienie wcześniej przygotowanych procedur. Tak prowadzone działania mają na celu włączenie rodzimych przedsiębiorców w przedsięwzięcie w taki sposób, by nie okazało się, że mimo, iż wyrażali wolę  uczestniczenia w projekcie, ale z uwagi na brak informacji i krótki czas, ich udział nie będzie możliwy.


Powiat Limanowski jako największy udziałowiec Spółki Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. jest naturalnym liderem przedsięwzięcia. Podejmowane działania co do wyboru najlepszej formy organizacyjno-prawnej realizacji inwestycji, po wewnętrznych konsultacjach w gronie Wspólników, są prezentowane „na zewnątrz”. Rozesłanie ankiet miało charakter intencyjny i sondażowy co do możliwości zaangażowania rodzimego kapitału i w żadnym wypadku pozyskane informacje nie zostały i nie zostaną wykorzystane do innych celów.


Wspólnicy Spółki zapewniają, że sprawa inwestycji pn. Gorczańskie Wody Termalne toczy się zgodnie z literą prawa i zgodnie z etyką wykonywanych funkcji publicznych w oparciu o doświadczenie i wiedzę samorządowców.
"
W podpisie Jan Puchała, Bolesław Żaba, Janusz Potaczek, Tadeusz Filipiak.


Od autora:
Dziwnym jest, że Pan Starosta, jako główny udziałowiec, dopiero teraz (po odesłaniu nas do prezesa GWT, który na temat Velacorpu i deklaracji nic nie wiedział) wypowiada się szerzej na temat swoich działań, które nie były uzgodnione z pozostałymi wspólnikami. Przykro też czytać jak Starosta, ani wspólnicy nie odpowiadają na proste pytanie: skąd spółka Velacorp wzięła się w GWT? Dlaczego Austriaków, z którymi w czerwcu miała zostać podpisana umowa „wystawiono” dla świeżej spółki, która jak się okazuje jest po znajomości? Trudno temu zaprzeczyć i nikt tego nie robi. W oświadczeniu tłumaczycie Państwo, że „Spółka zaprezentowała formę partnerstwa publiczno-prywatnego”, co według naszych informacji jest delikatnie mówiąc błędem, gdyż już od kilku lat mówiło się o takim modelu finansowania tej inwestycji. Wystarczy też spojrzeć na katalog Małopolskich Projektów Inwestycyjnych z 2009 roku, gdzie potencjalnym inwestorom  były przedstawiane Gorczańskie Wody Termalne już właśnie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nadal też nie wiemy jakim prawem spółka ta zbiera tak poufne informacje? Przecież przedsiębiorcy raczej nie ujawnialiby danych o swoich wolnych środkach, gdyby wiedzieli, że ani samorządy, ani GWT nic ze spółką Velacorp na papierze nie łączy. Kłóci się to z logiką prawego działania.

Udziałowcy dużo piszą o etycznych działaniach i ich zgodności z prawem. Ponawiamy zatem pytanie o czytelność wyboru akurat spółki Velacorp, która działa od końca czerwca 2011 roku, a wysokość kapitału zakładowego wynosi… 5 tys. zł, czyli minimum jakie wymaga ustawa. Czy wspólnicy potrafią wyjaśnić przedsiębiorcom i mieszkańcom tego powiatu wszystko o co w tej sprawie chodzi?

 

(Na zdjęciu udziałowcy spółki GWT oraz jej zarząd - Tadeusza Patalitę, który reprezentował gminę Mszana Dolna zastąpił obecnie zastąpił wójt Bolesław Żaba. Fot/Starostwo Powiatowe w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in