9° dziś 2° jutro
Niedziela, 26 marca Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga

Ośrodki przyjmują wnioski o "dodatek gazowy"

08.02.2023 00:01:00 PAN
8 5822

Ośrodki pomocy społecznej na Limanowszczyźnie przyjmują już wnioski o wypłacenie tzw. dodatków gazowych, czyli zwrotu wartości podatku VAT za gaz w 2023 roku.

Refundację podatku  VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

 • Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wynosi: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 • Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do celów grzewczych musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie faktury za gaz. O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słopnicach lub elektronicznie np. EPUAP lub aplikację mObywatel. Wnioski składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (termin 30 dni dotyczy każdorazowo otrzymanej faktury rozrachunkowej). 

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 • Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne (faktura rozliczeniowa)
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 5. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

udostępnij

Komentarze (8)

ro123
2023-02-08 06:56:09
0 0
Pisda, trzeba głosować na nich :)))
Odpowiedz
34607szczawa
2023-02-08 07:46:56
0 5
Najpierw dojenie z pieniędzy a później rozdawanie ochłapów a wille pisiorów coraz większe i więcej hahaha

Polski ład.
Odpowiedz
sydney
2023-02-08 08:59:34
0 0
Rozdawnictwo dla cwaniaków i patologii.
Najpierw wzięli dodatek na węgiel, teraz ci sami za gaz. No bo babcia ma 1600 emerytury a wnuczek ubezpiecza się na rolnictwie, a pracuje na czarno , wiec bida aż piszczy. Ale audi na podwórku stoi.

U nas VAT 23% , bo unia zażądała sobie minimum 5% VAT od Polski . Na zachodzie VAT 18%.
No bogatym jesteśmy krajem.
Odpowiedz
broen
2023-02-08 09:01:51
0 1
Od ostatniego kwartału 2021 do końca 2022 cena za gaz poszła do góry prawie o 100 proc. Następnie wprowadzili VAT na 23 proc od stycznia 2023 choć mogli 5 proc. Teraz łaskawie rząd pozwala ludziom wnioskować o zwrot tych 23 proc ale tylko tym którzy nie przekraczają 2100 lub 1500 na osobę w rodzinie. Koszty redystrybucji gdyby nie wprowadzili podwyżki 23 proc byłyby żadne. Jaki w tym sens? Ludzie już lawinowo nie mają za ci płacić rachunków bo dociera do nich o ile podrożała cena gaza w 2022 roku. I teraz to samorządy zostaną z problemem zubożenia społeczeństwa.
Odpowiedz
zajec
2023-02-08 11:02:57
0 2
Prawdziwy kryzys przyjdzie po wyborach.
Odpowiedz
wlodymir
2023-02-08 22:15:42
0 0
Dopiero po wyborach się okaże, jak naprawdę wyglądają finanse państwa, strach się bać
Odpowiedz
albinos721
2023-02-08 22:38:26
0 0
Czy TOP może upomnieć P. Grażynę - jak uczepi się tematu, to rozpisuje się tak, że tylko scroll nas ratuje. Rynce opadywujo.
Odpowiedz
ogonek
2023-02-09 06:33:08
0 0
Dać Grażynie wódki.
Dobrze prawi.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Ośrodki przyjmują wnioski o "dodatek gazowy""
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in