Sobota, 20 lipca
Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata

Obradowali radni gminy

19.03.2019 06:24:00 PAN 2 2811

Kamienica. W czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica miała miejsce III sesja Rady Gminy Kamienica.

Przed przystąpieniem do porządku obrad uczestniczący w sesji starosta Mieczysław Uryga odebrał z rąk wójta Władysława Sadowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Hilarego Majewskiego list gratulacyjny z okazji objęcia swojej funkcji wraz z najlepszymi życzeniami dobrej współpracy między samorządami powiatu i gminy.

Zabierając głos starosta zwrócił uwagę na dotychczasową współpracę powiatu z gminą Kamienica. Nakreślił także główne elementy współpracy na ten rok, które będą skupiały się wokół głębokiej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie oraz rozpoczęcia realizacji budowy ścieżek rowerowych. Zapewniał także o wsparciu gminy w rozmowach z władzami wojewódzkimi w kwestiach związanych z odbudową zniszczeń po powodzi, która nawiedziła gminę w lipcu ubiegłego roku. Starosta odpowiadał również na pytania radnych, które były związane z realizacją zapowiadanego przez rząd programu mającego przywrócić komunikację publiczną do małych miejscowości.

Ponadto na sesji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. Radni zdecydowali, że w 2019 i 2020 roku z budżetu gminy zostaną przekazane na cele związane z przebudową DW nr 968, przebiegającą przez teren gminy Kamienica, środki finansowe opiewającą na kwotę przeszło 900 tys. zł.

Samorząd gminy podjął także uchwały m.in. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Gminnej Komisji Wyborczej i członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na sołtysa w gminie Kamienica, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie gminy Kamienica.

Na zakończenie sesji wszyscy obecni na spotkaniu sołtysi otrzymali od wójta i Rady Gminy podziękowania za wkład pracy włożony w rozwój gminy Kamienica w kończącej się kadencji oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i ponownego obdarzenia mandatem zaufania przez lokalną społeczność w zbliżających się wyborach.

(Źródło/fot.: UG Kamienica)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in