Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Obradowała rada rynku pracy

05.07.2022 00:01:00 PAN 6 1429

Limanowa. W minioną środę w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej,

Posiedzeniu przewodniczył wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej – Jan Palki. W trakcie obrad rada zapoznała się z aktualną informacją o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej za pierwszy kwartał 2022 roku, z uwzględnieniem stanu realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Te zagadnienia omówił Marek Młynarczyk - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 

Następnie członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej zapoznali się z informacją z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017-2023 za 2021 rok. W dalszej części obrad rada pozytywnie zaopiniował propozycję zmian w podziale środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów realizowanych przez PUP w Limanowej w 2022 roku. 

Przedmiotem obrad było również wyrażenie opinii w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników jednostek organizacyjnych, podległych powiatowi limanowskiemu.

Na zakończenie posiedzenia rada wyraziła opinię w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in