Poniedziałek, 20 maja
Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

NSA oddaliło skargę kasacyjną - uchwała dotycząca kupna domu dla Romów w Czchowie nieważna

07.12.2018 06:54:00 PAN 11 5888

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną miasta Limanowa na wyrok WSA w Krakowie stwierdzający nieważności uchwały Rady Miasta Limanowa, na podstawie której samorząd kupił w Czchowie dom z myślą o romskich rodzinach, mieszkających w zrujnowanym budynku przy ul. Wąskiej.

Przedwczoraj w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpatrywano skargę kasacyjną, wniesioną przez władze samorządu Limanowej, na ubiegłoroczny wyrok krakowskiego sądu administracyjnego w sprawie uchwały Rady Miasta Limanowa w drodze której wyrażono zgodę na zakup domu w ramach tzw. programu romskiego, z myślą o rodzinach zamieszkujących zrujnowany budynek przy ul. Wąskiej w Limanowej.

Decyzją sądu, skarga kasacyjna została oddalona.

- Tak jak przywidywaliśmy, to było wiadome od samego początku, tylko nie chciano tego przyjąć do wiadomości - powiedział nam burmistrz Czchowa, Marek Chudoba.

- Nie komentujemy orzeczenia sądu. Trzeba jednak podkreślić, że nie zmienia ono nic w sytuacji Romów z ul. Wąskiej, miasto czeka natomiast na wyrok sądu okręgowego w sprawie powództwa przeciwegzekucyjnego - powiedział nam Wacław Zoń, wiceburmistrz Limanowej.

Przypomnijmy: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w lipcu ubiegłego roku stwierdził nieważność zaskarżonej przez samorząd Czchowa uchwały Rady Miasta Limanowa. Sąd przyznał rację stronie skarżącej, stwierdzając iż uchwała o wyrażeniu zgody na dokonanie nabycia nieruchomości przez burmistrza powinna konkretyzować nieruchomość, której wyrażona zgoda dotyczy. Tymczasem w zaskarżonej uchwale Rady Miasta nie ma mowy o zakupie budynku właśnie w Czchowie. W ocenie sądu było to istotne naruszenie prawa.

Za zasadne sąd uznał również zarzuty skargi odnoszące się do kwestii tworzenia mieszkaniowego zasobu gminy na terenie innego samorządu. WSA zaznaczył przy tym, że co do zasady nie jest niemożliwe nabycie przez gminę nieruchomości położonej na obszarze innej gminy. Wskazał jednocześnie, że zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych należy do zadań własnych samorządu, a w celu realizacji tego zadania gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in