Wtorek, 01 grudnia
Natalia, Edmund, Eligiusz, Blanka

Nowa, wyższa pensja wójta po niejednogłośnej decyzji radnych

29.10.2020 05:30:00 PAN 108 22008

Łukowica. Większością głosów Rada Gminy Łukowica ustaliła nowe wynagrodzenie wójta. Bogdan Łuczkowski od teraz zarabiał będzie ponad 9 tys. zł brutto.

Wysokość zarobków wójta w pierwszej kolejności reguluje ustawa – to w jej ramach radni ustalają pobory. Na wynagrodzenie składają się cztery elementy: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 3 400 do 4 700 zł, dodatek funkcyjny wynoszący maksymalnie 1 900 zł, dodatek specjalny w wysokości od 20 do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a także dodatek za wieloletnią pracę, przysługujący po 5 latach w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1% każdego roku aż do osiągnięcia wysokości 20%.

Ostatni składnik wynagrodzenia Bogdanowi Łuczkowskiemu jeszcze nie przysługuje, dlatego na jego pensję składają się trzy części: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. W poniedziałek większością głosów (9 radnych za, przeciw 1, wstrzymało się 5) Rada Gminy Łukowica ustaliła zarobki dla Bogdana Łuczkowskiego w maksymalnej wysokości, jaką przewidziała ustawa. 

Przypomnijmy, że już na początku trwającej kadencji do Rady Gminy wpłynął obywatelski projekt uchwały regulującej wynagrodzenie wójta, którego zarobki na początku wynosiły 5 520 zł, czyli niespełna 4 tys. zł „na rękę”. Projekt nowej uchwały, podjętej na poniedziałkowej sesji, to z kolei inicjatywa grupy radnych. - Uważam, że pan wójt otrzymał pensję w wysokości maksymalnej, przewidzianej przez nasze prawo. Ostatnie kontrole wykazały, że wójt działa zgodnie z prawem i w interesie mieszkańców. W sprawozdaniu międzysesyjnym wybrzmiało, jak dużo się dzieje na terenie naszej gminy, jak wiele inwestycji jest realizowanych i ile jest planowanych. Podniesienie pensji jest słuszne – argumentowała radna Marta Król. 

- W dobie pandemii wszyscy tracą dochody, pensje się obniża, likwiduje się miejsca pracy i w takich warunkach my chcemy podnieść pensję wójtowi – sprzeciwiał się Krzysztof Oleksy. 

- Wójt ma najniższą pensję w kraju, należy się mu podwyżka. Trudno, że zbigło się to z pandemią, ale nie będziemy czekać, bo może się nigdy nie skończy, a czemu wójt ma na tym tracić. Może się mu przydadzą te pieniądze – powiedział w dyskusji Janusz Mrowca. 

- Gdyby nie inicjatywa radnego Krzysztofa Oleksego o tak marnej, w ogóle nieadekwatnej pensji dla wójta, który ma na głowie 56 mln zł w budżecie, to dziś tej podwyżki w ogóle nie musiałoby być, gdyby dostał godną płacę za naprawdę dużą odpowiedzialność – zabrał głos Andrzej Sułkowski. 

W dalszej części Krzysztof Oleksy przypomniał, że gmina czy rada nie posiada własnych pieniędzy, tylko dysponuje środkami pochodzącymi z podatków mieszkańców. Głos zabierali też inni radni, w większości opowiadając się za podwyżką.

(Fot.: Bogdan Łuczkowski - Facebook)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in