Sobota, 08 maja
Liza, Stanisław, Wiktor, Marek, Miron, Kornel

Najzdolniejsi wyróżnieni

24.11.2011 06:41:52 4 8200

Nowy Sącz. Wczoraj w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 63 najzdolniejszych uczniów z powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Stypendystami są osoby wyróżniające się najlepszymi w danej szkole wynikami w nauce, sukcesami w konkursach i olimpiadach oraz sukcesami sportowymi.

Stypendia wręczyli: Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Stanisław Szudek - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.

W uroczystości udział wziął Ryszard Poradowski członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Cezary Burtak – zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, dyrektorzy szkól, nauczyciele, rodzice oraz młodzież. 

Program artystyczny przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu pod kierunkiem Barbary Porzucek.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je tylko uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre. Stypendium to przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu


Fot.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in