Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Nabór do ministerialnych programów, PCPR przeprowadza diagnozę potrzeb

19.10.2021 05:05:00 PAN 0 1579

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w związku z ogłoszonymi przez ministerstwo programami pn.: „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku powiatu limanowskiego. Realizacja obu programów zaplanowana jest w 2022 roku.

Opieka wytchnieniowa

Głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Limanowszczyzny o kontakt z PCPR w celu zgłaszania potrzeb w tym zakresie. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

- Z uwagi na procedurę, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 20 października 2021 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, telefonu kontaktowy: (018) 33 37 825 – zaznacza PCPR w Limanowej. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in