17°   dziś 12°   jutro
Sobota, 23 września Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Nowa linia to inwestycja aż za blisko 12 miliardów złotych

21.04.2023 16:17:00 top
11 11131

Podłężę-Piekiełko-Limanowa. Rozpoczęły się konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. Ministerstwo Infrastruktury zalicza budowę nowej linii kolejowej Podłężę - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna do jednej z najważniesjzych inwestycji - wpisując ją na pierwszym miejscu. Szacowny koszt jej budowy, to aż blisko 12 miliardów złotych.

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku. 

Budżet projektowanego KPK to 80 mld (w zakresie perspektywy 2021-27). Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, . Połączy ona oczywiście kolejowo także Kraków z Limanową. Zmodernizowana zostanie linia średnicowa w Warszawie, czego efektem będzie zwiększenie przepustowości na Warszawskim Węźle Kolejowym. Zmodernizowana zostanie m.in. linia Gdynia – Słupsk, Skierniewice – Pilawa – Łuków i Jasło – Krosno – Sanok – Nowy Zagórz. Wyremontowana i przywrócona do ruchu zostanie także linia Czerwonka – Mrągowo – Mikołajki –Ełk w woj. warmińsko-mazurskim, która stanowić będzie trzeci korytarz kolejowy łączący Olsztyn z Ełkiem (obok istniejących dzisiaj linii przez Korsze i Giżycko oraz przez Szczytno i Pisz). Gruntownej modernizacji doczeka się także główna linia kolejowa biegnąca przez woj. świętokrzyskie, wraz ze stacją Kielce.  

- W ostatnich latach Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 -  Chcemy, aby Krajowy Program Kolejowy był ambitny oraz by inwestycje w jego ramach wynosiły 80 mld zł. Nowy KPK będzie ukierunkowany na inwestycje związane z siecią bazową TEN-T oraz inwestycje, które wpływają na jakość połączeń międzynarodowych – podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cele szczegółowe obejmują wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.

Efektem realizacji inwestycji ujętych w Programie będzie m.in. podniesienie parametrów sieci kolejowej przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – Polskie Linie Kolejowe SA, skrócenie czasów przejazdów, podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego, komfortu podróży oraz likwidacja barier utrudniających przewóz ładunków.

Wymóg przygotowania KPK wynika z warunków stawianych przez Komisję Europejską, która uzależnia możliwość przekazywania środków finansowych do państwa członkowskiego w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 od spełnienia określonych kryteriów. Jednym z wymogów KE jest opracowanie na szczeblu krajowym programów rozwoju poszczególnych gałęzi transportu obejmujących okres do 2030 roku. KPK stanowi wypełnienie tego wymogu w odniesieniu do infrastruktury linii kolejowych.

Projekt KPK stanowi uzupełnienie obowiązującego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku o listę projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027. Jednocześnie projekt KPK zawiera zaktualizowaną listę projektów dla perspektywy finansowej 2014–2020, m.in. na skutek przeniesienia niektórych etapów projektów ujętych w obowiązującym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021–2027.

Zmiany w Krajowym Programie Kolejowym wynikające ze Sprawozdania z wykonania planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku za rok 2022, uwzględnione zostaną w konsultowanym dokumencie na późniejszym etapie, po przyjęciu przez Radę Ministrów ww. sprawozdania.

Program jest komplementarny z działaniami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w ramach:

  • Rządowego Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku,
  • Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku,
  • Rządowego Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025

Uwagi do projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) będzie można zgłaszać w terminie 40 dni od publikacji ogłoszenia:  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-projektu-krajowego-programu-kolejowego-do-2030-roku-z-perspektywa-do-roku--2032

Uwagi można przesyłać na opublikowanym na stronie MI formularzu na adres e-mail: kpk2030@mi.gov.pl, drogą pocztową na adres Departamentu Kolejnictwa: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI), osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna, pon.– pt. w godzinach 9.30-16.00).

udostępnij

Komentarze (11)

zmora
2023-04-21 23:39:24
4 6
Ta kolej zwana Galicyjska Kolei Transwersalna po 2 latach budowy została otwarta w 1884roku i liczyła sobie 577km . Bez specjalistycznego sprzętu a dzięki sile ludzkich rąk. A teraz remont tego odcinka zawsze wraca i zaczyna się przed wyborami. Az brak słów . Machina okłamywania ludzi przed wyborami już ruszyła. W myśl zasady " Nikt nie da ci tyle ile ja naobiecuje " . Dość już PiSu i ich polityki!!! Kłamcy i złodzieje. Jak nas wydymali na paliwie tak nas dymają na inflacji bo rząd ma większe wpływy z vatu bo im droższe wszystko tym wy więcej płacimy vatu. Przykład paliwa na który jest 23% vatu . Jak było palio po 4.6zl to w tym było 1,06zl vatu który zabierał rząd. Teraz jak Palio jest po 7zl to do rządowej skarbonki wpada z każdego litra 1,6zl. Wiesz obywatelu ,że jak tankujesz 20litrow to do skarbonki rządu dokladasz 32zl. I tak jest z każdym produktem.
jerykrol
2023-04-22 11:06:17
3 3
Widzę z tego twojego kaleczenia mowy POLSKIEJ że Ci tak bardzo źle w tym kraju. Więc dam Ci dobrą radę pakuj manatki i jedź na zachód do tego szamba, bo jak mniemam to bardzo lubisz smród!!!!!!!!!!!!!
januszhalinka
2023-04-22 12:59:56
1 0
Dlaczego ma się pakować i wyjeżdżać z własnego kraju ,bo rząd PiS okrada obywateli ? Bardzo dobrze napisane i gdyby każdy miał taką postawę przed wyborami to skończyło by się złodziejstwo na obywatelach. A świnie pokwiczą ,pokwiczą (stąd taki komentarz pewnie)i do głodu przywykną.
minor
2023-04-22 20:22:08
0 0
to jedźcie we dwóch bo myślicie podobnie. Zgadzam się z jerykrol !!!
znaffca
2023-04-23 03:50:59
0 0
A strata 17mld przez NBP mówi wam to coś zwolennicy pisu?
Pokaż wiecej (3)
Odpowiedz
mati83
2023-04-22 10:58:17
2 3
To Nigdy nie dojdzie do skutków po tak robią przed wyborami na jesień i kolej jag są wybory tag zawsze mówią Podłęże-Piekiełko okoleji
Odpowiedz
januszhalinka
2023-04-22 11:08:50
3 0
Im większe koszta ,tym większe łapownictwo. Nikt z tej kolei nie będzie korzystać, zobaczcie teraz stawki PKP CARGO ,jedynie kamieniołom w Klęczanach. Jak to tylko dla nich ,to ok . Niech budują.
Odpowiedz
minor
2023-04-22 20:42:57
1 0
Jest to ostatni moment na ruszenie z turystyką w naszym regionie.Najważniejsza kwestia transportu zostanie rozwiązana. P. " zmora" napisz coś mądrego w tej kwestii a nie biadol jak stary zgorzkniały. Podatki były są i nadal będą. Tyle to pasuje wiedzieć a nie od razu " złodzieje i kłamcy " jak się coś chce napisać to na przyzwoitym poziomi bo to określa poziom intelektu. POZDRAWIAM.
znaffca
2023-04-23 03:53:26
1 0
Do turystyki wystarczą dobre drogi. Podatki owszem były, są i będą. Problem leży po stronie nirgod
znaffca
2023-04-23 03:58:17
1 1
Do turystyki wystarczą dobre drogi. Podatki owszem były, są i będą. Problem leży po stronie niegospodarnosci rządzących. Wybory kopertowe strata 70mln, respiratory, maseczki, szczepionki, liczne rozdawnictwo. Teraz mamy stratę 17mld przez NBP. Skoro płacimy te podatki to chyba lepiej żeby poszły na konkretne inwestycje, a nie zostały "przeżarte" przez naiwnych rządzących lub pochłonięte przez inflację. Pozdrawiam trzeźwo myślących.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
owczarz
2023-04-24 12:39:49
0 0
Ta kolej do Limanowej czy do Nowego Sącza bo nie rozumiem
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Nowa linia to inwestycja aż za blisko 12 miliardów złotych"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in