Piątek, 04 grudnia
Barbara, Krystian, Hieronim, Jan, Bernard

Miejski budżet z deficytem, na inwestycje 3,5 mln zł

22.11.2020 14:52:00 PAN 0 2679

Mszana Dolna. Deficyt, nowy kredy i 3,5 mln zł na inwestycje – to najważniejsze założenia przyszłorocznego budżetu miasta Mszana Dolna.

Zgodnie z projektem, który ma zostać przedłożony Radzie Miejskiej, przyszłoroczny budżet miasta jest planowany po stronie dochodów w kwocie 37 mln 72 tys. zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 39 mln 950 tys. zł. Różnicę stanowi deficyt w wysokości 2 mln 878 tys. zł, ma on zostać pokryty niewykorzystanymi środkami oraz z zaciągniętych kredytów. 

Z ogólnej kwoty wydatków, 36 mln 443 tys. zł będą stanowić wydatki bieżące. Wydatki majątkowe, czyli te które zostaną przeznaczone na zakupy i inwestycje, zaplanowano w wysokości 3 mln 507 tys. zł, co stanowi 8,78% wszystkich wydatków. W tej kwocie wyszczególniono 907 tys. zł na inwestycje drogowe, 1 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz 1 mln 600 tys. zł w dziale poświęconym kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. 

Tak jak w przypadku innych samorządów, znaczącą część budżetu Mszany Dolnej pochłonie oświata. Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych przewidziano 7 mln 463 tys. zł i 338 tys. zł na oddziały przedszkolne, natomiast na same przedszkola miasto wyda 4 mln 939 tys. zł.

Samorząd zaciągnie kredyt w wysokości 2 mln 500 tys. zł. Jednocześnie, na 2021 rok planowana jest spłata 622 tys. zł z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie z projektem wieloletniej prognozy finansowej, na koniec 2021 roku kwota długu miasta ma wynosić 8 mln 510 tys. zł.

(Fot.: UM Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in