Wtorek, 29 września
Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel

Wyniki matur limanowskich szkół

12.08.2020 22:00:00 PAN 6 19580

Tegoroczni maturzyści poznali wczoraj wyniki egzaminu dojrzałości. W tym roku matury były dodatkowym wyzwaniem dla uczniów i całego krajowego systemu oświaty również z powodu epidemii koronawirusa. Jak przedstawiają się wyniki maturzystów z powiatu limanowskiego? Najwyższą zdawalność w grupie liceów osiągnęło I LO w Limanowej, natomiast w grupie techników – Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

W powiecie limanowskim do tegorocznych matur przystąpiło łącznie 1088 abiturientów. Większość stanowili uczniowie techników (685 osób), mniejszą grupą stanowili absolwenci liceów (403). 

Pomimo tego, że większość szkół osiągnęła zdawalność wyższą niż przeciętna ogólnopolska, sytuacja nie napawa jednak optymizmem. Zarówno zdawalność, jak i wyniki, są niższe niż w ostatnich sesjach egzaminacyjnych. Niewątpliwie na ten stan rzeczy wpływ miała pandemia, która pojawiła się w trakcie ostatnich przygotowań tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zdawalność matury w Polsce w liceach wyniosła 81,1% natomiast w technikach tylko 62,2%. Jak na tym tle wypadły szkoły z Limanowej?

Zdawalność w liceach dla młodzieży w Limanowej

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej (ul. Orkana 1) przystąpiło: 225 osób – 97,33%
 • IV Liceum Ogólnokształcące (ul. Piłsudskiego 81) przystąpiły: 94 osoby – 88,30% 

Zdawalność w pozostałych liceach dla młodzieży

 • Liceum Ogólnokształcące w Tymbarku (Tymbark 349) przystąpiło: 65 osób – 58,46%

Zdawalność w liceach dla dorosłych 

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42a) przystąpiło: 6 osób – 50%
 • Liceum Ogólnokształcące w Limanowej (ul. Zygmunta Augusta 8) przystąpiło: 12 osób – 0%
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczyrzycu (Szczyrzyc 84) przystąpiła: 1 osoba – 0%

Zdawalność w technikach dla młodzieży w Limanowej

 • Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej (ul. Jana Pawła II 42a) przystąpiło: 114 osób – 78,07%
 • Technikum (ul. Piłsudskiego 81) przystąpiły: 243 osoby – 77,37%
 • Technikum (ul. Zygmunta Augusta 8) przystąpiło: 98 osób – 68,37%

Zdawalność w pozostałych technikach dla młodzieży

 • Technikum im. św. Antoniego z Padwy (Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4) przystąpiło: 148 osób – 63,51%
 • Technikum (Mszana Dolna, ul. Inż. J. Marka 2) przystąpiło: 68 osób – 58,82%
 • Technikum (Szczyrzyc 84) przystąpiło: 14 osób – 78,57%.

Zdawalność na Limanowszczyźnie wyniosła 76%. Lepiej poradzili sobie licealiści – tu zdawalność wyniosła 85%, podczas gdy w technikach osiągnęła ona poziom 71%. 

Poniżej tabela średnich wyników z egzaminów z przedmiotów podstawowych w poszczególnych szkołach na Limanowszczyźnie:


Poniżej tabela średnich wyników z egzaminów z przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych szkołach na Limanowszczyźnie:


W województwie małopolskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło 25 953 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

(Aktualizacja 00:19)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in