Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Łososińskie nagrobki wpisane do rejestru zabytków

19.10.2021 05:10:00 PAN 0 2478

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej wzbogaciła się o nowe obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego. Obok ujętego w nim już wcześnie Dzwonu „Andrzej” z 1520 roku, za zbytek uznany został i objęty ochroną prawną „Zespół nagrobków z XIX i pocz. XX w. na tzw. Starym Cmentarzu Parafialnym w Łososinie Górnej”.

Zespół, który ujęty został w Księdze Zabytków Ruchomych pod numerem B-523/M, stanowi 17 kamiennych nagrobków wykonanych w XIX oraz na pocz. XX w. Stanowią one przykład obiektów sztuki sepulkralnej, będące dziełami zarówno miejscowych rzemieślników, jak również znanych krakowskich kamieniarzy – rzeźbiarzy, takich jak Fabian Hochstim czy Kazimierz Mularski. 

- Wpis do rejestru zabytków był możliwy dzięki doskonałej współpracy nowosądeckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz ks. Kaźmierza Fąfary proboszcza łososińskiej fary, który bardzo życzliwie i ze zrozumieniem przyjął inicjatywę objęcia tych obiektów ochroną prawną oraz wystąpił w imieniu parafii ze stosowanym wnioskiem do WUOZ. Działania te stanowią przykład owocnej i konstruktywnej współpracy konserwatorów i administratorów cmentarzy, którzy wydawałoby się mają rozbieżne cele. Jak się jednak okazuje przy odrobinie dobrej woli i zrozumieniu, można znaleźć platformę porozumienia i działać razem na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa, jakim niewątpliwie jest również pamięć o przodkach i ich dokonaniach – podkreśla Robert Kowalski, kierownik nowosądeckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Kolejnym etapem ochrony będzie podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków na konserwację zabytkowych nagrobków m.in. poprzez składanie wniosków do WUOZ, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa i Sportu. Planowana jest również wzorem innych miast w Polsce organizacja kwesty na rzecz zabytkowych nagrobków na łososińskich cmentarzach.

Pomniki, które zostały wpisane do rejestru zabytków utrzymane są w stylistyce eklektycznej, z elementami historycyzmu wykorzystującym i łączącym w dowolny sposób elementy stylów historycznych w tym także form zaczerpniętych ze sztuki antyku. Wśród osób upamiętnionych zabytkowymi pomnikami jest wiele postaci, których działalność miała istotny wpływ na zarówno na dzieje miejscowości, parafii, jak i regionu. Na łososińskiej nekropolii pochowani zostali bowiem właściciele okolicznych dworów w Łososinie Górnej, Koszarach, Młynnem i Laskowej, działacze społeczni i samorządowi, a także osoby zaangażowane w działalność narodowowyzwoleńczą i niepodległościową, czy też biorących aktywny udział w życiu gospodarczym regionu m.in. tworzących zręby polskiego przemysłu wydobywczego. Nie zabrakło również kapłanów w tym proboszcza miejscowej parafii.

Jutro o godz. 18:00 w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej zorganizowane zostanie spotkanie zatytułowane „Kotwice pamięci”. Zespół zabytkowych kamiennych nagrobków z XIX i XX w. na cmentarzu parafialnym w Łososinie Górnej. Zostaną wówczas zaprezentowane nagrobki wpisane do rejestru zabytków. W jego trakcie przybliżone zostaną także dzieje „starego łososińskiego cmentarza” jak również sylwetki nieco zapominanych postaci na nim spoczywających, których biogramy udało się przygotować w oparciu o szeroką kwerendę archiwalną. Wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka organowa w wykonaniu Jacka Grenia, na co dzień organisty w łososińskiej farze. Całość będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji online na profilu FB parafii. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in