Lokalna organizacja dostała grant na pomoc uchodźcom

16.05.2022 00:08:00 PAN 10 1964

Powiat. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała blisko 150 tys. zł z rezerwy ogólnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W ramach działań zaplanowano m.in. koordynację zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych. Działanie polega na wsparciu dotychczasowych 10 koordynatorów gminnych i 2 koordynatorów miejskich oraz stworzeniu nowych stanowisk pomocy na poziomie każdej gminy. W celu koordynacji działań powstała strona internetowa www.limanowskipomagaukrainie.pl, na której zamieszczono wszystkie większe obiekty na terenie powiatu przyjmujące osoby z Ukrainy i na tej stronie każdy obiekt będzie mógł zgłaszać aktualne potrzeby dla osób w nich przebywających. Na stronie prowadzony jest również rejestr dostępnych środków w magazynach gminnych, tak aby koordynatorzy między gminami mogli się wymieniać informacjami o dostępności danych rzeczy, prowadzony jest także rejestr potrzeb w każdej gminie, informacje pozyskujemy bezpośrednio od koordynatorów i publikowane są na stronie.

- Rolą tego projektu jest przede wszystkim wsparcie osób z Ukrainy przebywających na terenie powiatu limanowskiego oraz skoordynowanie pracy, którą wykonują koordynatorzy w 12 samorządach powiatu limanowskiego – informuje starosta Mieczysław Uryga. 

Zatrudniono czwórkę mobilnych psychologów, którzy będą jeździć do ośrodków przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Oprócz tego zaangażowano osobę znającą język ukraiński, która łącznie 15 godzin w tygodniu spędzać będzie z uchodźcami z Ukrainy i zapewni tłumaczenie oraz rozwiązywanie najpilniejszych kwestii. Lista psychologów, nauczycieli oraz tłumacz znajduje się na stronie internetowej.

LOT zatrudniła też osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne, posiadające umiejętności porozumiewania się w języku ukraińskim. Zajęcia językowe będą odbywać się w grupach, osobno dla dzieci oraz osobno dla dorosłych. Do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej zakupiona zostanie profesjonalna suszarka do wykorzystania dla uchodźców z Ukrainy, a dla dzieci zakupionych zostanie 10 rowerków na wyposażenie ośrodka.

Dla kilkuset osób przebywających w powiecie limanowskim zorganizowany zostanie też Powiatowy Dzień Dziecka, wspólnie z gminą Niedźwiedź.

- Zapraszam do korzystania z serwisu www.limanowskipomagaukrainie.pl. Na stronie dostępne są dane do wszystkich koordynatorów w każdym samorządzie dane teleadresowe wszystkich obiektów, w których przebywają uchodźcy. Na stronie znajduje się również kontakt do nauczycieli, tłumacza i psychologów. Jeśli ktoś z mieszkańców chce pomóc, to na stronie publikujemy aktualną listę potrzeb, ale także listę dostępnych produktów – informuje wicestarosta Agata Zięba, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca tego roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in