Środa, 17 sierpnia
Anita, Eliza, Jacek, Joanna, Żanna, Miron, Julianna

Limanowszczyzna straci posła?

12.01.2022 18:25:00 PAN 38 13464

Poseł PiS z Limanowszczyzny Wiesław Janczyk jest jednym z sejmowych kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli zostanie wybrany, będzie zmuszony zrzec się poselskiego mandatu.

Wiesław Janczyk jest jednym z kandydatów Sejmu do Rady Polityki Pieniężnej. Drugą sejmową kandydatką jest Elżbieta Ostrowska, ekonomistka z Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkini Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, powiązanego ze SKOK-ami. 

Mają oni zastąpić obecnych sejmowych członków Rady Polityki Pieniężnej - Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona, których kadencja kończy się 9 lutego. 

Do momentu publikacji nie udało nam się skontaktować z posłem Wiesławem Janczykiem.

Ewentualny wybór Janczyka do składu Rady Polityki Pieniężnej będzie skutkował zmianą w Sejmie. Zgodnie z przepisami, aby móc pełnić tę funkcję dotychczasowy parlamentarzysta będzie musiał zrzec się poselskiego mandatu. Jego miejsce zajmie więc kolejna osoba z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 14, a jest to Elżbieta Zielińska, która zdobyła w ostatnich wyborach 7999 głosów, co jednak nie zapewniło jej mandatu. 

Wiesław Janczyk ma 57 lat, urodził się w Chomranicach w powiecie nowosądeckim. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1993), ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania finansami na PWSZ w Nowym Sączu (2001). 

Wcześniej był posłem VI, VII i VIII kadencji Sejmu. W marcu 2016 został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, po dwóch latach został odwołany ze stanowiska. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję zdobywając 16 305 głosów w okręgu wyborczym nr 14, obejmującym Sądecczyznę i Podhale. 

W listopadzie ubiegłego roku został powołany na funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zastępując Henryka Kowalczyka w związku z objęciem przez niego stanowiska w rządzie. W tej kadencji parlamentu należy także do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. 

W przeszłości Wiesław Janczyk był radnym gminy Limanowa oraz radnym powiatu limanowskiego. 

***
RPP składa się z dziewięciu członków i przewodniczącego, którym jest prezes NBP. Po trzech członków mianują Sejm, Senat oraz Prezydent RP. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są na 6 lat.

Rada Polityki Pieniężnej: ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej; składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego; ustala wysokość stóp procentowych NBP; ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków; określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych; zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP; przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP; ustala zasady operacji otwartego rynku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in