17°   dziś 12°   jutro
Sobota, 23 września Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Łatwiejsza matura i egzamin ósmoklasisty? MEN zapowiada "zmniejszenie zakresu sprawdzanych treści"

25.11.2020 07:20:00 top
7 6746

Limanowa. ​W przyszłym roku (obecnym szkolnym) egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

- Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów - poinformowało Ministerstwo Edukacji. 

Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

Prace nad wymaganiami egzaminacyjnymi

W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy etap prac zespołów ekspertów, którzy od października br. pracowali nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych.

- Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Członkami tych zespołów zostali eksperci w zakresie każdego przedmiotu: nauczyciele - praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Podczas tych prac eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, tak aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021. Co istotne zmiana ta będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

Obecne trwają prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne Ministerstw Edukacji Narodowej czeka do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie mają zostać przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikuje projekt.

Kolejne kroki w przygotowaniu egzaminów

Wymagania egzaminacyjne mają zostać ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

Czym są wymagania egzaminacyjne?

Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.

Co istotne, nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne.

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:

 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);

W przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

 • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.


udostępnij

Komentarze (7)

konto usunięte
2020-11-25 08:13:26
0 2
Tego się można było spodziewać :) Gówno te bachory będą wiedziały o świecie, o historii swojego kraju. Będzie tak jak w USA - że kmiotki myślą że Francja to kontynent. A potem wyrosną na przyszłość narodu z JBL-ami przy portkach, słuchającymi jakiejś gównianej muzyki na całą piz.ę.
Odpowiedz
Jaworina
2020-11-25 09:18:51
1 4
Po co dziatwa ma cokolwiek wiedzieć i co boże broń SAMODZIELNIE myśleć. Nieboszczka komuna utrzymywała oświatę na wysokim poziomie i JAK skończyła ???. A w piśmie stoi jak byk że TYLKO MALUCZCY wnidą do królestwa niebieskiego więc wszystko jest po myśli ministra. I jak powszechnie wiadomo durniami się łatwiej rządzi więc wszystko jest w porządku.
Odpowiedz
wasylis
2020-11-25 09:39:39
1 3
Zmatoli się lud, a potem jak za czasów faraonów postraszy się ciemnotę zaćmieniem słońca* i wskaże z ambony albo drabinki przedwyborczej jedynego słusznego, który temu może zapobiec.
*można wstawić dowolnie i według potrzeb: UE, uchodźców, LGTB, edukację seksualną, lewaków, gender, kobiety itd.
Odpowiedz
maat
2020-11-25 10:36:38
2 4
Co się dziwicie?! Czarnek powiedział przecież, że kobieta ma rodzic dzieci i czekać aż zdradzający lub pijący chłop się nawróci! A jedni i ci sami będą mówić, co trza robić, bo to słuszne! Klasa inteligencka politykom tylko przeszkadza! Bo za dużo rozumie. Toteż im mniej takich, tym dla nich lepiej :)
Odpowiedz
fm1
2020-11-25 15:06:19
0 2
Takim oto "łatwym" sposobem będzie rosło pokolenie nieudaczników społecznych. Może najlepiej w ogóle zrezygnować z matur i innych egzaminów bo po co komu wiedza..
Odpowiedz
34607szczawa
2020-11-25 18:17:05
1 1
Niewątpliwe samodzielne myślenie jest wrogiem władzy... władzy "wyszkolonej" ponad własną inteligencję.
Odpowiedz
RAGTIME
2020-11-25 21:17:29
1 0
Szczawiok na temat wykształcenia dyskutujesz, szkole Ci zamkneli i Twoja edukacja zakończyła się na balu gimnazjalistów.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Łatwiejsza matura i egzamin ósmoklasisty? MEN zapowiada "zmniejszenie zakresu sprawdzanych treści""
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in