Środa, 05 sierpnia
Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Konkurs 'Kwiaty Lata'

05.07.2011 09:08:12 top 1 5685

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ogłasza konkurs bibułkarski pn. „KWIATY LATA” Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

- Celem organizowanego konkursu na produkt lokalny „Przyjaznej Ziemi Limanowskiej” pn. „KWIATY LATA”jest pielęgnowanie i promocja lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz aktywizacja społeczności lokalnej – mówi Krzysztof Smaga, prezes LGD. - Kompozycje kwiatów, które zajmą czołowe miejsca w konkursie, oprócz nagród rzeczowych zdobędą znak produktu lokalnego LGD ”Przyjazna Ziemia Limanowska”. W najbliższych miesiącach będą organizowane kolejne konkursy mające na celu wyłanianie produktów lokalnych Ziemi Limanowskiej.

Praca Konkursowa polega na wykonaniu kompozycji kwiatowej nawiązującej do kwiatów powszechnie występujących w okresie lata. Do wykonania kompozycji można używać m.in. bibuły, krepiny oraz naturalnych surowców. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” (Gmina Limanowa, Gmina Dobra, Gmina Tymbark, Gmina Jodłownik, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Kamienica).

Prace konkursowe wraz z załączoną kartą uczestnictwa w Konkursie należy złożyć w Biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w Limanowej, przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 a.

Konkurs trwa od 1 lipca do 29 lipca 2011 roku (liczy się data wpływu do siedziby LGD)

Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu, który został umieszczony na stronie www.lgdlimanowa.eu.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in