Czwartek, 01 października
Danuta, Remigiusz, Teresa, Igor, Helojza

Kolejne przesunięcie terminu w przetargu na dokumentację obwodnicy

07.08.2020 05:20:00 PAN 0 4532

Limanowa. O kolejny tydzień wydłużono termin na składanie ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnic Limanowej i Nowego Targu.

Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnic: Limanowej w ciągu DK28 i Nowego Targu w ciągu DK49 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod koniec czerwca. Pierwotnie otwarcie ofert w postępowaniu miało nastąpić 29 lipca. Krakowski oddział GDDKiA dokonał jednak przesunięcia terminu do 6 sierpnia. Później termin znów został wydłużony. Potencjalnie zainteresowane firmy mogą składać swoje propozycje do 12 sierpnia. 

Jak już informowaliśmy, po opublikowaniu przetargu Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące zapisów specyfikacji, która zdaniem związku stanowią naruszenie prawa zamówień publicznych.Chodzi m.in. o takie sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego personelu wykonawcy, które zdaniem związku projektantów łamią zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Związek zarzuca również GDDKiA, że opis przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczny, zarozumiały i wyczerpujący, co jest wymagane dla należytej wyceny zamówienia i złożenia porównywalnych ofert.

Przypomnijmy: w ramach inwestycji wstępnie zaplanowano m.in: budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta, o długości około 5,6 km, ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań w miejscu węzłów na początku i na końcu obwodnicy, budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych, budowę i przebudowę ok. 13 obiektów inżynierskich i 3 murów oporowych, ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich, budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej.

Początek odcinka projektowanej obwodnicy, w ciągu DK28 rozpoczyna się na istniejącej drodze krajowej od ok. 107 km plus 632 m, przy ulicy Krakowskiej (kierunek Rabka). Zakończenie obwodnicy nastąpi poprzez włączenie jej do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki, kierunek Nowy Sącz), w ok. 113 km plus 240 m.

Planowane parametry techniczne drogi krajowej nr 28:

  • Klasa drogi: GP

  • Prędkość projektowa: Vp=70 km/h

  • Przekrój: 1 x 2

  • Szerokość jezdni: 7,0m

  • Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

  • Szerokość pasa dzielącego: brak

  • Szerokość pasa awaryjnego: brak

  • Kategoria ruchu: KR5

  • Nośność nawierzchni: 115 kN/oś

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in