Niedziela, 17 listopada
Salomea, Grzegorz, Elżbieta, Waleria

Kolejna podwyżka stawek za śmieci - to aż 25 lub 40 zł miesięcznie od osoby

23.07.2019 17:36:00 PAN 22 9276

Mszana Dolna. Od sierpnia mieszkańcy Mszany Dolnej zapłacą więcej za śmieci – nowe stawki, uchwalone podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, będą wynosić 25 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregowania odpadów oraz 40 zł miesięcznie od osoby za śmieci zmieszane.

– Już wtedy, na poprzedniej sesji, uważałam że te opłaty powiny być wyższe, zresztą taki projekt przedstawiłam. W tej chwili, tak jak prognozowałam, niestety będą one jeszcze wyższe – mówiła radnym Anna Pękała. 

Jak tłumaczyła burmistrz, nowe stawki wynikają z paru czynników. Miasto aneksowało poprzednią umowę dotyczącą 289 ton odpadów, co dało kwotę 151 tys. zł; umowa dodatkowa za lipiec, związana z przedłużającą się procedury przetargowej, w której założono 160 ton śmieci – to kwota 115 tys. zł, natomiast prognozowana ilość odpadów w okresie od sierpnia do grudnia to 770 ton za kwotę 553 tys. zł. Jeśli doliczyć do tego koszty administracyjne i obsługę PSZOK, daje to łączną kwotę 869 tys. zł.

W oparciu o te wyliczenia, Radzie Miejskiej zapropnowano stawki w wysokości 25 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregowania odpadów oraz 40 zł miesięcznie od osoby za śmieci zmieszane. Przypomnijmy, że przed miesiącem radni podnosili już ceny za śmieci – nie chcieli przyjąć stawek wynikających z kalkulacji burmistrz Anny Pękały, uznając że podwyżka byłaby zbyt drastyczna. Zaproponowali i przegłosowali ceny na poziomie 19 zł od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 38 zł za odpady zmieszane, mimo przewidywań, że wkrótce i tak stawki prawdopodobnie będą musiały znów pójść w górę. Wcześniej natomiast wynosiły one, odpowiednio, 12,50 i 24 zł.

W trakcie dyskusji przed głosowaniem zauważono, że osób zgłoszonych w deklaracjach dotyczących odpadów jest o 1600 mniej, niż zameldowanych na terenie miasta – w tej grupie mieszczą się studenci czy też osoby pracujące i mieszkające na co dzień poza granicami kraju. Faktycznie zamieszkujących na terenie miasta jest około 6 300 osób. Zdecydowana większość mieszkańców śmieci segreguje, odpady zmieszane oddaje jedynie 80 osób.

Radny Michał Liszka proponował obniżenie stawki np. o 3 zł osobom, którzy na swoich posesjach zorganizują kompostowniki, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów, które firma odbiera z terenu Mszany Dolnej. Jak jednak tłumaczył sekretarz Antoni Róg, taką możliwość wprowadzi dopiero nowelizacja ustawy śmieciowej.

Merytoryczne komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, choć zrobiły to niejednogłośnie i z „bólem serca”. – Mamy obawy, że mieszkańcy będą się sprzeciwiać tym stawkom – mówił przewodniczący komisji budżetu i finansów, Ryszard Sitkowski.

W głosowaniu 12 radnych opowiedziało się za, a 1 przeciw. Zgodnie z jej zapisami, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia.

(Fot.: RPO)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in