Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Jest preferowany wariant obwodnicy

14.09.2022 16:15:00 PAN 15 18981

Limanowa. W sierpniu odbyło się posiedzenie zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w oddziale GDDKiA w Krakowie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich, dokonano wyboru preferowanego wariantu przebiegu obwodnicy Limanowej w ciągu dróg krajowych nr 28.

- Jako preferowany do realizacji został wybrany wariant W1A, ale we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zostaną wskazane jeszcze dwa alternatywne warianty – mówi Iwona Mikrut z małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wariant W1A to zmodyfikowany przebieg z wariantu W1. Różnica polega na tym, że włączenie do obwodnicy z istniejącej drogi krajowej nr 28 zlokalizowane będzie bliżej ronda w Limanowej-Sowlinach, tak aby zbliżyć obwodnicę do drogi wojewódzkiej nr 965. Zdaniem projektantów, dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest bliskość ulicy Kamiennej, którą w przyszłości władze miasta zamierzają przebudować, aby stworzyć dogodny przejazd do centrum od strony Łososiny Górnej i znajdujących się obok miejscowości.

Jak się dowiedzieliśmy, teraz projektanci mają nanieść zgłoszone drobne poprawki, a następnie warianty zostaną przedstawione jeszcze we wrześniu na posiedzenie poszerzonej komisji, z udziałem przedstawicieli centrali GDDKiA i ministerstwa.

- Jeżeli na tej komisji ustalenia zostaną podtrzymane, to we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wariant W1A zostanie wskazany jako preferowany – dodaje Iwona Mikrut. Wniosek ma zostać złożony w tym roku – prawdopodobnie w listopadzie.

DŚU wskaże wariant do realizacji. Po tym powstanie bardziej szczegółowy dokument – koncepcja programowa – zawierający dokładne informacje m.in. na temat rozwiązań inżynierskich.

Dopiero po tym etapie zostanie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za projekt budowlany, jak i zrealizowanie samych robót. Rozpisanie przetargu przewidziane jest na przełomie 2024 i 2025 roku.

Wariant 1A znajduje się na terenie miasta Limanowa. Rozpoczyna się jako włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+800. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do miasta Limanowa, przechodząc przez tereny pola i tereny częściowo zalesione. Przecina ulicę Łokietka, Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego, za którymi przekracza Ciek Sowlinka. Za planowanym przejściem nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuję kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (droga powiatowa K1610). W km 4+900 projektowana obwodnica przecina potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi (ulice: Wiejska, Jabłoniecka, Walecznych). Koniec opracowania włącza się w istniejącą drogę krajową nr 28. Długość odcinka to ok. 6,0 km.

Szczegółowe plany wariantu W1A w dużej rozdzielczości do pobrania TUTAJ oraz TUTAJ.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in