Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Jest pozytywna opinia, wkrótce uchwała likwidująca szkołę

07.12.2022 00:16:00 PAN 2 3985

Szczawa/Kamienica. Małopolskie kuratorium pozytywnie zaopiniowało zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie. Podczas najbliższej sesji radni będą głosować nad uchwałą, która zakończy funkcjonowanie placówki z końcem sierpnia przyszłego roku.

W poniedziałek (5 grudnia) do Urzędu Gminy Kamienica wpłynęła opinia małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, dotycząca zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie. Tym razem była to opinia pozytywna, a dotyczy likwidacji placówki z dniem 31 sierpnia 2023 roku, czyli tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. 

- Na najbliższej sesji wniesiemy projekt uchwały, już nie intencyjnej, a rzeczywiście likwidującej szkołę z dniem 31 sierpnia 2023 roku - zapowiedział w rozmowie z nami wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawie od ostatnich 5 lat szkolnych liczba uczniów systematycznie maleje. W 2018 roku wynosiła 58 uczniów i 13 dzieci w oddziale przedszkolnym; w roku 2020 – 52 uczniów i 12 dzieci w oddziale przedszkolnym, w 2021 roku – 48 uczniów i 10 dzieci w oddziale przedszkolnym, zaś w tym roku szkolnym jest to 36 uczniów i 9 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Przekłada się to na liczebność poszczególnych klas. Dla przykładu klasa piąta liczy troje uczniów, a klasy siódmej... nie ma. 

Rozstrzygające spór Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało, że liczba dzieci urodzonych w latach 2015 – 2021 dla całej miejscowości Szczawa jest niewielka i odpowiednia do utworzenia jednego oddziału klasy pierwszej w danym roku szkolnym. Resort wskazał również, iż analiza danych demograficznych pozwala stwierdzić, że gdyby doszło do ewentualnej likwidacji SP nr 2 w Szczawie, sieć szkół będzie wystarczająca do „zapewnienia dogodnych warunków realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego” przez dzieci zamieszkujące na terenie gminy Kamienica oraz miejscowości Szczawa.

Przypomnijmy:

Intencyjną uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie Rada Gminy Kamienica podjęła już w listopadzie 2019 roku. Od tamtej pory działania samorządu były blokowane przez negatywne opinie małopolskiej kurator oświaty Barbarę Nowak. Gmina odwołała się od decyzji kuratorium do ministerstwa, które najpierw przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, a po wydaniu przez kuratorium drugiej negatywnej opinii i kolejnym odwołaniu władz samorządu - podtrzymało decyzję kuratorium. Później gmina wygrała proces przed sądem administracyjnym. Po korzystnym dla gminy rozstrzygnięciu, kuratorium – z uwagi na upływ terminów – uznało sprawę za bezprzedmiotową.

W grudniu ubiegłego roku Rada Gminy Kamienica podjęła nową uchwałę, w której termin likwidacji szkoły wyznaczono na koniec sierpnia tego roku. I tym razem kuratorium wydało negatywną opinię, po której samorząd wniósł odwołanie do resortu edukacji i nauki, a ministerstwo... przekazało sprawę do ponownego rozpoznania przez kuratorium. To decyzją z maja negatywnie zaopiniowało wniosek gminy, wskazując m.in. na sprzeciw lokalnej społeczności, czy też na brak zasadności planowanej likwidacji. Dopiero kolejne odwołanie samorządu przyniosło skutek. Jednak, co ciekawe, postanowienie uchylające decyzję kuratora oświaty (z dnia 25 maja) wydane zostało 11 października 2022 roku, a dotyczy likwidacji szkoły z dniem... 31 sierpnia 2022 roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in