0°   dziś -1°   jutro
Środa, 06 grudnia Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Jest kolejna decyzja NBP w sprawie stóp procentowych

04.10.2023 19:56:00 top
0 928

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. – poinformował w środę Narodowy Bank Polski po zakończeniu dwudniowego posiedzenia RPP. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, spadła do 5,75 proc.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 października 2023 r.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 5,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

▪ stopa lombardowa 6,25%;
▪ stopa depozytowa 5,25%;
▪ stopa redyskontowa weksli 5,80%; 
▪ stopa dyskontowa weksli 5,85%.

Koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach. W strefie euro napływające dane sygnalizują, że w III kw. br. roczna dynamika aktywności gospodarczej mogła się dalej obniżać, a w Niemczech była nadal ujemna. W Stanach Zjednoczonych koniunktura pozostaje natomiast relatywnie korzystna.

Towarzyszy temu dalszy spadek inflacji w wielu gospodarkach, przy czym w większości krajów roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. Wcześniejszy spadek cen surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję cenową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Jednocześnie inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo się obniża.

W warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce nastąpiło obniżenie dynamiki aktywności. Sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa w sierpniu 2023 r. obniżyły się w ujęciu rocznym, choć skala spadku była nieco mniejsza niż w poprzednim miesiącu. Mimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to w sierpniu 2023 r. roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI we wrześniu 2023 r. ponownie wyraźnie się obniżył i wyniósł 8,2% (wobec 10,1% w sierpniu br.). Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się głównie spadek rocznej dynamiki cen energii oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Uwzględniając dane GUS, można szacować, że we wrześniu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. W sierpniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były ponownie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach. Wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej.

W ocenie Rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, co jest spójne z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynkuwalutowym.

"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej" - podał NBP w komunikacie.

Ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP spodziewali się obniżki stóp o 0,25 pkt. proc.

Na wrześniowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,75 proc., co zaskoczyło ekonomistów oczekujących utrzymania stóp na niezmienionym poziomie.p

udostępnij

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Jest kolejna decyzja NBP w sprawie stóp procentowych"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in