Wtorek, 17 września
Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Robert, Lamberta, Narcyz

Jednogłośny budżet w Laskowej

08.01.2010 10:06:46 top 1 3368

Laskowa. Rada Gminy Laskowa jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na rok 2010.

Według uchwały dochody budżetu gminy Laskowa w 2010 roku mają sięgnąć 25 mln 661 tys. zł. Wydatki 26 mln 875 tys. zł. Deficyt budżetu wyniesie 1 mln 214 tys. zł i pokryty zostanie z kredytu. Zadłużenie wyniesie 30 procent.

Budżet zakłada w 2010 roku realizację inwestycji na kwotę ponad 7 mln 300 tys. zł. W poprzednich latach wynosił on od 4 do 8 mln zł.

Uchwałę budżetową radni przyjęli jednogłośnie podczas sesji Rady Gminy, która miała miejsce 30 grudnia 2009 roku.

Inwestycje planowane w gminie Laskowa w 2010 roku:

Odnowa Centrum wsi Strzeszyce - koszt 534.094,00

Zagospodarowanie Centrum wsi Laskowa - 675.000,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze, etap I w m. Laskowa, oraz opracowanie dokumentacji i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451K Wojakowa-Sechna-Ujanowice, etap I w miejscowości Ujanowice - 100.000,00

Remont drogi gminnej lokalnej nr K340233 „ Krosna-Żmiąca” w miejscowościach : Krosna, Strzeszyce i Żmiąca w km 0+230-5+920 wraz z remontem mostu na rzece Łososina km 2+631 (planowanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 2.588.648,00

Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej - 240.000,00

Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizację placów w Laskowej GOK, przy boisku sportowym, w Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej parking gminny  - 340.000,00

Rozbudowa budynku Remizy OSP w Laskowej - 70.000,00

Zakup samochodu pożarniczego – dotacja celowa dla jednostki OSP Ujanowice - 30.000,00

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach – II etap: wymiana stolarki okiennej - 264.000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej – etap I - 170.000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żmiącej – etap I - 170.000,00

Adaptacja strychu budynku Zespołu Szkół w Laskowej na pomieszczenia szkolne - 65.000,00

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Sechnej - 100.000,00

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa - 934.080,00

Zabudowa opraw oświetlenia ulicznego - 20.000,00

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Laskowej (Program „Orlik”) - 999.000,00

Budowa muszli koncertowej przy boisku sportowym w Laskowej - 50.000,00

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in