Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Jednogłośny budżet miasta jednak z kredytem

28.01.2022 00:18:00 PAN 7 2073

Burmistrz Anna Pękała nie chciała kredytów i pożyczek, a sprzedaży mienia w celu pozyskania środków do budżetu. Radni wskazali jednak działkę o strategicznym znaczeniu, której nie chcieli sprzedać. W poniedziałek Rada Miejska w Mszanie Dolnej jednogłośnie przyjęła budżet na 2022 rok.

Przedstawiając główne założenia w czasie obrad Anna Pękała podkreślała, że projekt budżetu jest bardzo oszczędnościowy, co wynika m.in. z niższych kwot subwencji, jakie wpłyną do miejskiej kasy w roku 2022. 

- Budżet jest nadwyżkowy i nie przewiduje kredytów, nadwyżkę planujemy w całości przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – podkreślała burmistrz Mszany Dolnej.

Pod wpływem sugestii radnych w projekcie dokonano zmian, zapisując 2,4 mln planowanego kredytu. 

- Uważam, że branie kredytów to bardzo duże ryzyko finansowe, bo kredyty mają wysokie oprocentowanie, przy 3 mln zł musielibyśmy spłacić przynajmniej o 1 mln zł więcej. Musimy też mieć świadomość, co będzie później, to znaczy czy będziemy mogli spłacać zobowiązania kolejnym kredytem. Obecnie bezpieczniej będzie zapewnić sobie dochody ze sprzedaży mienia. Ale po rozmowach na komisji budżetowej i zaproponowaniu działek do sprzedaży postanowiłam wprowadzić autopoprawkę - powiedziała burmistrz. 

Zgodnie z propozycją radnych samorząd zrezygnował ze sprzedaży działki przy oczyszczalni ścieków, która ich zdaniem ma strategiczne znaczenie dla miasta. Oznacza to, że przychody budżetu, jakie miasto chce przeznaczyć na wkład własny do planowanych inwestycji, zostaną zrealizowane w wysokości 1,2 mln zł poprzez sprzedaż 9 działek oraz w wysokości 2,4 mln zł poprzez kredyt. 

- Jeżeli uda się sprzedać działki po wyższych cenach, niż planowaliśmy, to weźmiemy mniej kredytu. Nie jestem za tym kredytem, ale może uda się sprzedać działki korzystniej - powiedziała Anna Pękała. 

Ostatecznie Rada Miejska w Mszanie Dolnej jednogłośnie uchwaliła budżet samorządu na rok 2022.

W projekcie uchwały budżetowej założono 35 mln 622 tys. zł po stronie dochodów i 34 mln 987 tys. zł tytułem wydatków. W tej drugiej kwocie mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 31 mln 575 tys. zł i wydatki majątkowe w wysokości 3 mln 411 tys. zł. Te ostatnie mają być zwiększane w ciągu roku autopoprawkami, bo w uchwale z powodu terminów nie uwzględniono m.in. środków na dokończenie budowy nowej siedziby MOK, czyli Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in