Poniedziałek, 03 sierpnia
Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Informacja o pracy urzędu dla petentów

02.06.2020 05:00:00 PAN 1 4529

Słopnice. Urząd Gminy Słopnice podaje do wiadomości zasady organizacji bezpośredniej obsługi interesantów dostosowane do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba (z wyłączeniem pracowników). Pozostali interesanci oczekują na korytarzu z zachowaniem odpowiedniej odległości.

Urząd nadal rekomenduje ograniczenie osobistych wizyt i zalecamy kontakt z Urzędem Gminy Słopnice przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (przesyłka pocztowa lub pozostawienie pism, wniosków, deklaracji w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Gminy).

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu osobistej wizyty w urzędzie.

Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk (przy wejściu na teren urzędu gminy) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy. Urzędnicy zalecają również posiadanie jednorazowych rękawiczek oraz zabranie w miarę możliwości własnych przyborów do pisania.

Kasa Urzędu Gminy pozostaje nieczynna, opłaty można dokonywać przelewem lub w banku, a w celu ograniczenia czasu obsługi, prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze dokonanie opłaty na konto: 10 8589 0006 0190 0009 6032 0004

Wysokości opłat:
• Skrócony odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - 22,00 zł; 
• Zupełny odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - 30,00 zł;
• Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł; 
• Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł; 
• Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł; 
• Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - 21,00 zł.

Druki wpłat znajdują się w holu przy wejściu do Urzędu Gminy. Wpłaty w banku na rzecz Gminy są zwolnione z dodatkowych kosztów

Do dyspozycji mieszkańców pozostają adresy i numery ogólne do urzędu: Urząd Gminy Słopnice adres: 34-615 Słopnice 911 ePUAP: /ugslopnice/skrytka adres e-mail: gmina@slopnice.pl  tel.: 18 3326 200

Kontakt z pracownikami: - Przypominamy! Bezpośrednia obsługa dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją i nie posiadają objawów choroby zakaźnej. Zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne potraktowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie Gminy. Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować  za pośrednictwem strony internetowej – informuje samorząd. 

(Źródło/fot.: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in